Nilalaman

content

list of authors

About Author

IslamReligion

IslamReligion

Islamic site

Ang Nagkakaisang Kulay ng Islam (bahagi 1 ng 3)

Ang Nagkakaisang Kulay ng Islam (bahagi 1 ng 3)

Artikulo

Ang pagkakapantay-pantay ng lahi na itinataguyod ng Islam at mga aktwal na halimbawa mula sa kasaysayan. Ika-1 bahagi: Ang racismo (ang pagmaliit at pagkutya sa ibang lahi) sa tradisyong Hudyo-Kristiyano.

Ang Nagkakaisang Kulay ng Islam (bahagi 3 ng 3)

Ang Nagkakaisang Kulay ng Islam (bahagi 3 ng 3)

Artikulo

Ang pagkakapantay-pantay ng lahi na pinagtibay ng Islam at mga aktuwal na halimbawa mula sa kasaysayan. Ika-3 bahagi: Ang Hajj at ang pagkakaiba-iba ng mga Muslim na makikita sa panahon ngayon.

Ang mga Kaligayahan sa Paraiso (bahagi 1 ng 2)

Ang mga Kaligayahan sa Paraiso (bahagi 1 ng 2)

Artikulo

Ang una sa dalawang bahagi ng artikulo na tumutukoy sa pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Paraiso at buhay sa mundong ito. Unang Bahagi: Ang kawalan ng mga bagay na ito na nagdudulot ng kalungkutan, sakit at pagdurusa sa buhay na ito.

Ang mga Kaligayahan sa Paraiso (bahagi 2 ng 2)

Ang mga Kaligayahan sa Paraiso (bahagi 2 ng 2)

Artikulo

Ang pangalawa sa dalawang bahagi ng artikulo na tumutukoy sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Paraiso at ng buhay sa mundong ito. Bahagi 2: Ang kainaman ng kagalakan at kasiyahan kumpara sa buhay sa mundong ito.

Ang Bagong Tipan

Ang Bagong Tipan

Artikulo

Isang pagtingin sa sinasabi ng mga iskolar na Hudyo-Kristyano patungkol sa awtentisidad at pagkakapreserba ng Bagong Tipan.

Ang Pinaka-mainam na Pagkatao ng isang Muslim

Ang Pinaka-mainam na Pagkatao ng isang Muslim

Artikulo

Ang pinaka-mainam na katangian ng Muslim ay naiiba at balanse at ito ay kinapapalooban ng mga turo ng Quran at Hadith.  Ito ay binubuo ng maraming magkakaibang relasyon; Sa kanyang Panginoon, kanyang sarili, kanyang pamilya at ang mga taong nasa paligid niya.

Bakit ang mga Muslim ay Inaanyayahan ang iba sa Islam?

Bakit ang mga Muslim ay Inaanyayahan ang iba sa Islam?

Artikulo

Ang mga Muslim ay nais ibahagi ang kanilang pananaw sa buhay sa lahat ng kanilang makakatagpo. Nais nilang ang iba ay maramdaman ang kagaangang gaya ng kanilang nararamdaman at narito ang dahilan kung bakit.

Sino ang mga Muslim? (bahagi 1 ng 2)

Sino ang mga Muslim? (bahagi 1 ng 2)

Artikulo

Mahigit sa isang bilyong tao mula sa lahat ng mga lahi, nasyonalidad at kultura - ang bahaging ito ay nagbibigay ng isang pagpapakilala sa kung sino ang mga Muslim at ang kanilang nai-ambag sa mundo.

Sino ang mga Muslim? (bahagi 2 ng 2)

Sino ang mga Muslim? (bahagi 2 ng 2)

Artikulo

Mahigit sa isang bilyong tao mula sa lahat ng mga lahi, nasyonalidad at kultura - isang pagpapatuloy ng naiambag ng mga Muslim sa siyensiya.

Isang Maikling Pagpapakilala sa Islam (bahagi 2 ng 2)

Isang Maikling Pagpapakilala sa Islam (bahagi 2 ng 2)

Artikulo

Ang ginagampanan ng Quran at ng Propeta Muhammad (nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya) sa paghahatid ng malinaw, hindi binagong mensahe ng Diyos sa sangkatauhan, at isang paglalarawan kung paano ang pamumuhay sa Islamikong pamamaraan ay ang landas sa isang mas mahusay na buhay.