Nilalaman

content

list of authors

About Author

Aisha Stacey

Aisha Stacey

Aisha Stacey embraced Islam in 2002 and spent the next five years in Doha, Qatar studying Islam and working at the Fanar Cultural Centre. In 2006 Aisha returned to university for a second tim

Pagpigil ng Impeksyon sa Islam

Pagpigil ng Impeksyon sa Islam

Artikulo

Ang ilang mga pangunahing hakbang ay angkop kapag sinusubukang pigilin ang pagkalat ng anuman o lahat ng mga nakakahawang sakit.

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 1 ng 2): Sino si Maria?

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 1 ng 2): Sino si Maria?

Artikulo

Kilala siya ng mga Kristiyano bilang si Maria, ang ina ni Hesus. Tinutukoy din siya ng mga Muslim bilang ina ni Hesus, o sa Arabe, Umm Eisa. Sa Islam si Maria ay madalas na tinatawag na Maryam bint Imran; Si Maria, ang anak na babae ni Imran. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng ilang kaalaman tungkol sa pag-ampon ni Zacarias sa kanya upang makapaglingkod siya sa templo.

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

Artikulo

Inilalarawan sa artikulong ito ang nangyari kay Maria nang siya ay mapasailalim sa pangangalaga ng propetang si Zachariah. Nakasaad dito kung paano inihayag ng anghel na si Gabriel ang pagsilang ng isang espesyal na sanggol, kung paano siya nagdalangtao sa sanggol, at ikinuwento ang ilan sa mga himalang naganap sa panahong isinilang si Jesus.