Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Isang Maikling Pagpapakilala sa Islam (bahagi 2 ng 2)

Isang Maikling Pagpapakilala sa Islam (bahagi 2 ng 2)

articles

Ang ginagampanan ng Quran at ng Propeta Muhammad (nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos ay sumakanya) sa paghahatid ng malinaw, hindi binagong mensahe ng Diyos sa sangkatauhan, at isang paglalarawan kung paano ang pamumuhay sa Islamikong pamamaraan ay ang landas sa isang mas mahusay na buhay.

Sino ang mga Muslim? (bahagi 1 ng 2)

Sino ang mga Muslim? (bahagi 1 ng 2)

articles

Mahigit sa isang bilyong tao mula sa lahat ng mga lahi, nasyonalidad at kultura - ang bahaging ito ay nagbibigay ng isang pagpapakilala sa kung sino ang mga Muslim at ang kanilang nai-ambag sa mundo.

Ano ang Islam? (bahagi 1 ng 4): Ang Diwa ng Islam

Ano ang Islam? (bahagi 1 ng 4): Ang Diwa ng Islam

articles

Ang pangunahing mensahe ng Islam ay ang parehong pangunahing mensahe sa lahat ng ipinahayag na mga relihiyon, dahil lahat ng mga ito ay nagmula sa iisang pinagmulan, at ang mga kadahilanan ng pagkakaiba-iba na matatagpuan sa pagitan ng mga relihiyon.