Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Pinaka-mainam na Pagkatao ng isang Muslim

Ang Pinaka-mainam na Pagkatao ng isang Muslim

articles

Ang pinaka-mainam na katangian ng Muslim ay naiiba at balanse at ito ay kinapapalooban ng mga turo ng Quran at Hadith.  Ito ay binubuo ng maraming magkakaibang relasyon; Sa kanyang Panginoon, kanyang sarili, kanyang pamilya at ang mga taong nasa paligid niya.

Ang Batayan ng Islam

Ang Batayan ng Islam

articles

Ang detalyadong pagpapaliwanag sa unang bahagi ng testimoniya ng pananampalataya na "Walang karapat-dapat sambahin maliban kay Allah (La ilaaha 'ill-Allah)."

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

books

Isang mahalagang aklat tungkol sa layunin ng paglikha sa tao sa wikang Filipino, malinaw na ipinaliwanag ng may-akda sa aklat na ito kung ano ang pinakalayunin ng Allah sa paglikha sa tao na siyang pagsamba lamang sa Kanya- Ang Nag-iisa-, ang layunin ng paglikha ay dapat malaman ng bawa’t isa lalung-lalo na ang mga hindi Muslim.