Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

books

Isang mahalagang aklat tungkol sa layunin ng paglikha sa tao sa wikang Filipino, malinaw na ipinaliwanag ng may-akda sa aklat na ito kung ano ang pinakalayunin ng Allah sa paglikha sa tao na siyang pagsamba lamang sa Kanya- Ang Nag-iisa-, ang layunin ng paglikha ay dapat malaman ng bawa’t isa lalung-lalo na ang mga hindi Muslim.