Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 2 ng 2)

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 2 ng 2)

articles

Ang pangalawang bahagi ng lohikal na argumento na nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnay, sa pamamagitan ng iba’t ibang prinsipyong panrelihiyon sa sari-saring panahon at lugar.

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 1 ng 2)

Ang Katotohanan ay Iisa (bahagi 1 ng 2)

articles

Ang unang bahagi ng lohikal na argumentong nagpapatunay na ang katotohanan ay tiyak at walang kaugnayan, sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga moral at mga kaasalan sa iba’t-ibang mga oras at mga lugar.