Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

Ang pananalig sa Allah

Ang pananalig sa Allah

Isang maiksing paliwanag tungkol sa pagbibigay ng tiwala sa Allah kung saan nararapat sa isang Muslim bagkus hindi sia nararapat magbigay ng tiwala sa iba.

Ang kabutihan ng apat na mga salita

Ang kabutihan ng apat na mga salita

Isang maikling video tungkol sa kabutihan at kahalagahan ng apat na salita

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin.

Dahilan ng Kufr ng angkan ni Adam

Dahilan ng Kufr ng angkan ni Adam

isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa dahilan kung bakit tumalikod sa pananampalataya ang ilang angkan ni Adan.

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (1)

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (1)

Ito ay isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog, ano ba ang pagmumuni-muni?

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog (2), ano ba ang pagmumuni-muni?

Ang Sufiyyah

Ang Sufiyyah

Ang Katotohanan tungkol sa Sufiyyah.

Ang Tawheed at mga uri nito

Ang Tawheed at mga uri nito

Ang Tawheed at mga uri nito.

Ilan sa mga nakakasira ng Pag-aayuno

Ilan sa mga nakakasira ng Pag-aayuno

Isang napakahalagang Video sa wikang tagalog tungkol sa mga nakakasira ng Pag-aayuon na hindi pa alam ng maraming Muslim.

Ang Munafiq (mapagkunwari)

Ang Munafiq (mapagkunwari)

Ang video ay napakahalaga dahil ipinapaliwanag dito ang kahulugan ng Munafiq (Mapagkunwari), kasamaan nito at kaparusahan at ang pinsalang dulot nito sa sambayanang Muslim.

Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom.

Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan).