• Naji Ibrahim Al-Arfaj
    Naji Ibrahim Al-Arfaj
    Ergaa tokko qofa

    sagantaan kuni kitaaba namootaa karaa gabaabaan islaamummaa baranii itti seenuu fedhaniif barnoota gayaa qaba.Ragaawwan qur’aanaafii towraatiifii inji...

    09/12/2018
    507
Choose Your Language