Qabiyyee

Qabiyyee sadarkichaa

KUTAALEE AQIIDAA

KUTAALEE AQIIDAA

books

Kitaaba kana kaeessatti aqiidaa ahlusunnati waljamaa'ah ttu dhihaate. Gareelee jallattee fii jallinna isiitis nidubbata, deebisas irratti nikenna.

DUAAYII JANAAZAA

DUAAYII JANAAZAA

videos

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du'aa'iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara'amtutu ibsamee jira.