Qabiyyee

Tarreevideos

Videos

10n baatii zulhijjaah

10n baatii zulhijjaah

sagantaan kun waayee 10n zulhijjaa kan duraarraa dubbata.

Miidhaa shirkii

Miidhaa shirkii

Sagantaan kun waayee miidhaa shirkii jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Haqa muslimtoonni walirraa qaban

Haqa muslimtoonni walirraa qaban

Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.

Barnoota xahaaraa qulqullinnaa

Barnoota xahaaraa qulqullinnaa

Sagantaan kun waayee barnoota qulqullinaa xahaaraa keessatti hubannoo guddaa namaaf kenna.

Sadarkaalee fi MurtiiwwanSoomanaRamadaanaa

Sadarkaalee fi MurtiiwwanSoomanaRamadaanaa

Sadarkaalee fi MurtiiwwanSoomanaRamadaanaa.

Muhammad S.A.W Ergamaa tayuu

Muhammad S.A.W Ergamaa tayuu

Muhammad S.A.W Ergamaa tayuu.

Jecha Laa ilaaha illaAllaah fi Ulaagaalee isii

Jecha Laa ilaaha illaAllaah fi Ulaagaalee isii

Jecha Laa ilaaha illaAllaah fi Ulaagaalee isii.

isliminnaan wal barii

isliminnaan wal barii

isliminnaan wal barii.

Matadureen Guu tuma Islaamaa tiifii Wan hunda Qixxisuu isaa

Matadureen Guu tuma Islaamaa tiifii Wan hunda Qixxisuu isaa

Matadureen Guu tuma Islaamaa tiifii Wan hunda Qixxisuu isaa.

ulagaa salaataa

ulagaa salaataa

ulagaa salaataa

NABIYYIIN MUHAMMAD S.A.W. ERGAMAA ISAATI

NABIYYIIN MUHAMMAD S.A.W. ERGAMAA ISAATI

NABIYYIIN MUHAMMAD S.A.W. ERGAMAA ISAATI.

HIkkaa Lailahaillalla

HIkkaa Lailahaillalla

HIkkaa Lailahaillalla.