අන්තර්ගතය

content

list of authors

About Author

GuideToIslam

GuideToIslam

​ Guide To Islam Is Dedicated For Non-Muslims Who Would Like To Understand Islam, Muslims , And The Holy Quran. It Is Rich In Information, Books ,Videos, Brochures, References, Bibliography,

ඩාර්වින් සමඟ සංවාදයක්

ඩාර්වින් සමඟ සංවාදයක්

වීඩියෝ පටය

ස්වභාව විද්යාඥ සහ භූ විද්යාඥ චාල්ස් ඩාවින් (1809-1882) විසින් කරන පරිණාම වාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී. දේවවාදී හා අදේවවාදී උදවිය අතර ඇති වන විවාදවල මෙම න්‍යාය ඉතා ජනප්‍රිය මාතෘකාවකි.අදේවවාදීන් මෙම මතවාදය ඔවුන්ගේ අදේවවාදයට ප්‍රබල යුක්තිසහයක් ලෙස දකිනු ඇත. අදේවවාදී සෑම උදවියම මෙම සිද්ධාන්තය සහ එහි විද්‍යාත්මක සාධක වල වලංගු භාවය ආරක්ෂා කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සහ කරයි. මෙම මතභේදය කුමක් වුවද අදේවවාදීන් මෙකී න්‍යාය මත යැපීම සම්බන්ධව මෙම න්‍යායයේ නිර්මාතෘගේ ස්ථාවරය කෙසේද වීද? මෙම වීඩියෝ දර්ශනය චාර්ල්ස් ඩාර්වින් විසින්ම රචනා කළ ලිපි ලේඛනයන් ඇසුරින් සාකච්ඡා කරනුයේ, එකී ස්ථාවරය පිළිබඳවයි.

ඩාර්වින් සමඟ සංවාදයක්

ඩාර්වින් සමඟ සංවාදයක්

වීඩියෝ පටය

ඩාර්වින් සමඟ සංවාදයක් ස්වභාව විද්යාඥ සහ භූ විද්යාඥ චාල්ස් ඩාවින් (1809-1882) විසින් කරන පරිණාම වාදය ඉදිරිපත් කරන ලදී. දේවවාදී හා අදේවවාදී උදවිය අතර ඇති වන විවාදවල මෙම න්‍යාය ඉතා ජනප්‍රිය මාතෘකාවකි.අදේවවාදීන් මෙම මතවාදය ඔවුන්ගේ අදේවවාදයට ප්‍රබල යුක්තිසහයක් ලෙස දකිනු ඇත. අදේවවාදී සෑම උදවියම මෙම සිද්ධාන්තය සහ එහි විද්‍යාත්මක සාධක වල වලංගු භාවය ආරක්ෂා කිරීමට දැඩි ලෙස උත්සහ කරයි. මෙම මතභේදය කුමක් වුවද අදේවවාදීන් මෙකී න්‍යාය මත යැපීම සම්බන්ධව මෙම න්‍යායයේ නිර්මාතෘගේ ස්ථාවරය කෙසේද වීද? මෙම වීඩියෝ දර්ශනය චාර්ල්ස් ඩාර්වින් විසින්ම රචනා කළ ලිපි ලේඛනයන් ඇසුරින් සාකච්ඡා කරනුයේ, එකී ස්ථාවරය පිළිබඳවයි.

මට මුස්ලිම්වරයෙකු වීමට හේතුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද

මට මුස්ලිම්වරයෙකු වීමට හේතුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද

වීඩියෝ පටය

ආකර්ශනීය කටහඩකින් පණ ගැන්වූ මෙම කාටූනය මුස්ලිම් නොවන අය ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳ ගැනීම සඳහා වූ හේතු දහයක් පැහැදිලි කරන අතර ඒවා හරිහැටි අවබෝධ කරගැනීමටත් උනන්දු කරවයි.තවද මානව ස්වභාවය සමග ගැලපෙන දහම වැනි එහි විශේෂිත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

යේසුස් වහන්සේ ගැන තොරතුරු 10ක්

යේසුස් වහන්සේ ගැන තොරතුරු 10ක්

වීඩියෝ පටය

ඉස්ලාමය තුල යේසුස් ක්රිආස්තුස් වහන්සේගේ  ස්ථාවරය ගැන කරුණු දහයක් මෙහි අන්තර්ගත වේ. යේසුස් වහන්සේටත් එතුමාගේ මෑණියන් වන මේරි තුමියටත් (ඔවුනට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය අත් වේවා) ආදරය කරන දනන් සඳහා අප විසින් එම කරනු ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. ඒවා ඔවුන් කෙරෙහි මුස්ලිම් ජනතාව තුල ඇති සැබෑ ආදරය හා අගය කිරීම පෙන්නුම් කරන සාධක කිහිපයකි. යම් මුස්ලිම්වරයෙකු තුල ඔවුන් කෙරෙහි ආදරයක් හා ඇල්මක් නොතිබුණේ නම් එය මහා වරදක් මෙන් සලකනු ලැබේ.  මෙම කාරණා තුළින් මුස්ලිම්වරුන් ක්රියස්තුස් වහන්සේ (ඔහුට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය අත් වේවා) කෙරෙහි දක්වන ආදරය, ගෞරවය හා එතුමාව අනුගමනය කරන ආකාරය යනාදීන්, සාධාරණ මනෝභාවයකින් යුත් සෑම පුද්ගලයෙකුටම මනාව තේරුම් ගත හැක. ක්රිීස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි මෙම සැබෑ ප්රේකමය ඉස්ලාමය කරා අපව ගෙන යනු ඇත.