• ඉස්ලාම් දහමෙහි උත්සාහය

  අල්ලාහ් සමග ශක්තිමත් හා නිසි සම්බන්ධතාවයක් ඇති පුද්ගලයින් බිහි කිරීමට උත්සහ දරයි .

  17/04/2019
  601
 • ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

  ඉස්ලාමීය නීති මාලාවේ විවිධ අංග හරහා නම්යනතාවයෙන් යුතු, දුෂ්කරතා ඉවත් කරන ඉස්ලාමීය ප්රලතිපත්තිය ප්රටදර්ශනය කරනු ලබයි. යමෙකු මුස්ලිම්වරයකු වීමේ දී පවා ව...

  17/04/2019
  570
 • ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

  "ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි. යමෙකු තම ආගම තුල දුෂ්කරතාවයන් ඇති කර ගන්නේ ද ඔහුට ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට යාමට නොහැකි වනු ඇත. (ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ) එම නිසා ඔබ...

  17/04/2019
  547
 • සෑම කාරුණික ක්රියයාවක්ම පුණ්යිකර්මයකි

  සෑම කාරුණික ක්රි යාවක්ම පුණ්ය්කර්මයකි.(ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ)

  17/04/2019
  658
 • ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මය...

  ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන...

  17/04/2019
  604
 • ඉස්ලාමය හා දෛනික ජීවිතය

  ඉස්ලාමය යනු අපගේ දෛනික හැසිරීම්, සිතුවිලි සහ ක්රි.යාවන් සියල්ල සමග බැඳීමක් ඇතිව අප ජීවත් වන සංකල්පයකි.

  17/04/2019
  731
 • ඉස්ලාම් ආගම පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයකි

  යම් හෝ පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය සිය ආගම ලෙස පිළිගන්නේ නම්  ඔහු ඉස්ලාමය යනු හුදෙක් ආගමක් පමණක් නොව එය පරිපූර්ණ ජීවන මාර්ගයක් බව වටහා ගනු ඇත .

  17/04/2019
  630
 • මුහම්මද් තුමාණන්ගේ ජීවිතය

  එක් දරුවෙකු හැර ඔහුගේ අන් සියලු දූ දරුවන් ඔහුගේ සිය ජීවිත කාලය තුළම මිය ගිය අතර, ඔහුගේ සතුරන් ඔහුට එරෙහිව සටන් කිරීමට එක්සත් විය. එහෙත් මුහම්මද් තුමාණ...

  30/12/2018
  717
 • වක්තෘ මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නිහතමානිකම

  මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නිහතමානිකම : මිනිසුන් ඔහු වෙනුවෙන් නැගිට සිටීමට ද අකමැති විය

  30/12/2018
  956
 • නබි මුහම්මද් තුමාගේ ජීවිතය

  ප්‍රචණ්ඩ විරුද්ධවාදියෙකුගේ දියණිය පවා මුහම්මද් නබි සමඟ විවාහ වූ අතර ඇය එතුමාගේ ජීවිතාන්තය දක්වා එතුමාට ආදරය කළාය.මෙය සැබෑ ධර්ම දූතවරයෙකු මෙන්ම නියම චර...

  30/12/2018
  759
 • මුහම්මද් නබි තුමාගේ සදාචාරය

  මුහම්මද් නබි තුමා අවංකකමින් පිරිපුන් අයෙකු විය. බොහෝ අනතුරුදායක තත්වයන් තුළ පවා ඔහුගේ ප්‍රතිපත්තිමය විෂයෙහි මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය නොකරයි.

  30/12/2018
  736
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් තුමාණෝ?

  නබි මුහම්මද් තුමාණන් ලිවීමට හෝ කියවීමට නොහැකි අනාථ දරුවෙකු විය. 25 වන වියේදී විවාහ වී, 40 දී දිවැසිවරයකු බවට පත්විය. 63 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත විය.&nb...

  30/12/2018
  709
Choose Your Language