• සුර දූතයන් යනු කවුරුන්ද

  අල්ලාහ් ආලෝකයෙන් සුර දූතයන් මවා ඇත., ඔවුහු ඔහුගේ පණිවිඩය රැගෙන විශ්වය තුළ ඔහුගේ ආඥා ක්‍රියාත්මක කරති.

  30/12/2018
  480
 • සුර දූතයින්

  සුර දූතයෝ අල්ලාහ්ට කීකරු වෙති. ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කළ එක් දේව දූතයකු හෝ නොමැත.

  30/12/2018
  489
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

  මුහම්මද් නබි තුමාණන් වඩාත් නිහතමානී වූ අතර, කිසිදා තමන් සතුව දේව බලයක් පවතින බව එතුමාණන් වාද කළේ නැත. කෙතරම්දයත් ඔහු කළ ප්‍රාතිහාර්ය පවා දෙවියන්ට අයත...

  24/11/2018
  815
 • වක්තෘ මුහම්මද් නබි තුමාගේ ජීවිතය

  මුහම්මද් තුමාණන් මක්කාහි උපත ලැබූ අතර මදීනාවෙහි එතුමාණන් මිය ගියේය. වර්තමානයේදී ද සෞදි අරාබියාවෙහි එම නගර දෙකම පවතී.

  24/11/2018
  879
 • මුහම්මද් තුමාගේ සදාචාරය

  මුහම්මද් නබි තුමා සහ ඔහුගේ අනුගාමිකයින් දෙවරක් තම නිවෙස්වලින් බලහත්කාරයෙන් පලවා හරින ලදී.එනමුත් එතුමාණන් තම සතුරන් උදෙසා යාච්ඤා කළ අතර ඔවුන්ට සමාව ලබා...

  24/11/2018
  560
 • මුහම්මද් නබි තුමාගේ සදාචාරය

  මුහම්මද් නබි තුමා යුද්ධයට වඩා සාමයට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දුන්හ.එහෙයින් පුළුවන් සෑම අවස්ථාවකදීම සතුරුකම් අවසන් කර සාමකාමී ගිවිසුම් වලටද අත්සන් කළහ.

  24/11/2018
  557
 • මුහම්මද් නබි තුමාගේ සදාචාරය

  බොහෝ මුහම්මද් නබි තුමාණන්ගේ පරම සතුරන් එතුමාගේ අනුකම්පාව, කරුණාව හා ආදර්ශවත් සදාචාර වැනි යහ ගුණාංග නිසා ඉස්ලාමය පිළිගත්හ.

  24/11/2018
  964
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

  මුහම්මද් නබි දුර්වලයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ සාමය සහ යුක්තිය පතුරුවා හැරීම සඳහා ආයුධ අතට ගත් නමුත්, ඔහුගේ සතුරන් සමග සාධාරණව කටයුතු කළේය.

  24/11/2018
  572
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

  අල්ලාහ් විසින් මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙත ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨ හා අවසාන ධර්ම දූතයකු වශයෙන් අනාථ දරුවෙකු අරාබි කාන්තාරයේ බිහි කරන ලදී.

  24/11/2018
  540
 • කවුරුන්ද ඒ මුහම්මද් නබි තුමාණෝ

  මුහම්මද් නබි තුමාණෝ නොයෙකුත් හිංසා පීඩා වලට ගොදුරු වූහ. එනමුත් පළිගැනීමට යම් අවස්ථාවක් උදා වූවද තම සතුරන් කෙරෙහි අනුකම්පාව පෙන්වමින් ඔවුනට සමාව දුන්නේ...

  24/11/2018
  936
 • මුහම්මද් නබි තුමාගේ පණිවිඩය.

  එදා සිට වර්තමානය දක්වා මුහම්මද් නබි තුමාගේ පණිවිඩය වූයේ දයාව හා අනුකම්පාව පිළිබඳ පණිවිඩයයි.බිල් බේකර්, කිතුනු විශාරදයෙක්.

  24/11/2018
  517
 • ඉස්ලාම් ධර්මයෙහි කුලුනු පහ

  ඉස්ලාම් ධර්මයෙහි කුලුනු පහ නම්: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර අන් කිසිවෙකු නොමැති බවත් මුහම්මද් තුමා ඔහුගේ අවසාන ධර්ම දූතයකු බවත් සාක්ෂි දැරීම, පස්වේල්...

  11/11/2018
  680
Choose Your Language