අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය

cards

ඉස්ලාමීය සන්දර්භය වුළු හෙවත් තුළ අර්ධ දෝවනය යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, වන්දනා කිරීමේ චේතානාවෙන් ශරීර අවයවයන් වන, මුහුණ, දෙඅත්, හිස සහ පාද පිරිසිදු ජලය භාවිතා කරමින් ඉස්ලාමය විසින් නිශ්චිත වශයෙන් අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි පවිත්‍ර වීමයි.

පස්වේල් සලාතය

පස්වේල් සලාතය

cards

පස්වේල් සලාතය ඉස්ලාම් හි දෙවෙනි වැදගත්ම කරුණ වේ. එමඟින් කෙනෙකු මුස්ලිම්වරයකු බව පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරනු ලබයි. එබැවින් ඉස්ලාමය එකී කරුණ සඳහා මහත් වටිනාකමක් ලබා දෙයි.

තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවවාද සංකල්පය

තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවවාද සංකල්පය

cards

ඉස්ලාමීය විද්වතුන් තව්හීද් හෙවත් ඒක දේවවාද සංකල්පය කොටස් තුනකට බෙදා වෙන් කර ඇත.එයින් සෑම කොටසක් ම අල්ලාහ් පිළිබඳ වූ සම්පූර්ණ හා නිවැරදි විශ්වාසය ආවරණය කරයි.ඒවා නම් : තව්හීද් අර් රුබූබියියා: අල්ලාහ්ගේ ආධිපත්‍යයෙහි ඒකීයභාවය තව්හීද් අර් උලූහියියා: අල්ලාහ්ගේ දේවත්වයෙහි ඒකීයභාවය තව්හීද් අල් අස්මා වස් සිෆාත්: අල්ලාහ්ගේ අලංකාරවත් නාමයන් සහ ඔහුගේ ගුණාංගයන්හී ඒකීයභාවය.

අල්ලාහ්ගේ නාමයන්

අල්ලාහ්ගේ නාමයන්

cards

අල්ලාහ්ගේ සෑම නාමයක් ම කෙනෙකු තුළ අල්ලාහ් කෙරෙහි ගැඹුරු ප්‍රේමයක් කරා හා උන් වහන්සේ පිළිබඳ අධික බිය කරා  ගෙන යා යුතුයි. එය විය යුත්තේ උන් වහන්සේ වෙතට වඩාත් සමීප වීමේ උත්සාහයත් සමඟම යි.

නපුරෙන් ඈත්වීම

නපුරෙන් ඈත්වීම

cards

බොහෝ අවස්ථාවලදී මිනිසුන් හට නපුරෙන් ඈත්වීමට වුවමනා වුවද, එසේ කිරීමට ඔවුන්ට යම් උපකාරයක් මෙන්ම ඔවුන්ට ආධාරක කණ්ඩායමක් ලෙස ක්රිවයා කළ හැකි අවට සැබෑ මිතුරන් අවශ්යන වේ.

(දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ

(දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ

cards

අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: (දේව) විශ්වාසවන්තයෝ හා දේව විශ්වාසවන්ත කාන්තාවෝ ඔවුන්ගෙන් ඇතැමෙකු ඇතැමෙකුගේ සමීප මිතුරන් වෙති. ඔවුහු යහපත් දේ නියෝග කරන අතර පිළිකුල් සහගත දෙයින් වළක්වති. 

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

cards

ඉස්ලාමය යනු පවිත්‍රත්වය යන මාර්ගය තුළ අන් අයට උදව් උපකාර නොකර එසේම අන් අය නොසළකා හරිමින් පුද්ගලයකු සිය ආත්මය පමණක් පවිත්‍ර කරනු මෙන් දේශනා කරන ආගමක් නොවේ.

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

cards

අල්ලාහ් කෙනෙකුගේ බාහිර ක්රි යාකාරිත්වයන් පිළිබඳ දැනුවත් මෙන්ම කෙනෙකුගේ සිතතුල ඇති වන හැඟීම් සහ චේතනාවන් ගැන ද දැනුවත් බව මුස්ලිම්වරයකු විශ්වාස කරයි.

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

cards

සියලු තත්වයන්හිදී ම අල්ලාහ්ව අපට ලබා ගත හැකි අතර, උපකාරය, මඟ පෙන්වීම හා සමාව ඉල්ලා සිටීම වැනි ඕනෑම අවස්ථාවක උන් වහන්සේ වෙත අපට හැරිය හැකිය.

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

cards

ඉස්ලාමීය නීති මාලාවේ විවිධ අංග හරහා නම්යනතාවයෙන් යුතු, දුෂ්කරතා ඉවත් කරන ඉස්ලාමීය ප්රලතිපත්තිය ප්රටදර්ශනය කරනු ලබයි. යමෙකු මුස්ලිම්වරයකු වීමේ දී පවා විශේෂ දීමනා හෝ උත්සවයන් අවශ්යන නොවේ.

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

cards

"ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි. යමෙකු තම ආගම තුල දුෂ්කරතාවයන් ඇති කර ගන්නේ ද ඔහුට ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට යාමට නොහැකි වනු ඇත. (ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ) එම නිසා ඔබ අන්තවාදියෙකු නොවන්න.

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

cards

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සමහර දෛනික තෙපලීම් මතක තබාගන්න උත්සාහ කරන්න සෑම දිනකම යම් ආකාරයක පුණ්‍යාධාරයක් ලබා දෙන්න.

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

videos

1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ    3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය