අන්තර්ගතය

සමබිමක අන්තර්ගතය

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

ඉස්ලාමය හා පවිත්රහත්වය

cards

ඉස්ලාමය යනු පවිත්‍රත්වය යන මාර්ගය තුළ අන් අයට උදව් උපකාර නොකර එසේම අන් අය නොසළකා හරිමින් පුද්ගලයකු සිය ආත්මය පමණක් පවිත්‍ර කරනු මෙන් දේශනා කරන ආගමක් නොවේ.

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

අල්ලාහ්ගේ ඥානය

cards

අල්ලාහ් කෙනෙකුගේ බාහිර ක්රි යාකාරිත්වයන් පිළිබඳ දැනුවත් මෙන්ම කෙනෙකුගේ සිතතුල ඇති වන හැඟීම් සහ චේතනාවන් ගැන ද දැනුවත් බව මුස්ලිම්වරයකු විශ්වාස කරයි.

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

ඕනෑම අවස්ථාවක අල්ලාහ් වෙත අපට හැරිය හැකිය

cards

සියලු තත්වයන්හිදී ම අල්ලාහ්ව අපට ලබා ගත හැකි අතර, උපකාරය, මඟ පෙන්වීම හා සමාව ඉල්ලා සිටීම වැනි ඕනෑම අවස්ථාවක උන් වහන්සේ වෙත අපට හැරිය හැකිය.

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

ඉස්ලාමීය නීති මාලාව

cards

ඉස්ලාමීය නීති මාලාවේ විවිධ අංග හරහා නම්යනතාවයෙන් යුතු, දුෂ්කරතා ඉවත් කරන ඉස්ලාමීය ප්රලතිපත්තිය ප්රටදර්ශනය කරනු ලබයි. යමෙකු මුස්ලිම්වරයකු වීමේ දී පවා විශේෂ දීමනා හෝ උත්සවයන් අවශ්යන නොවේ.

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි

cards

"ඉස්ලාමය ඉතාම පහසුයි. යමෙකු තම ආගම තුල දුෂ්කරතාවයන් ඇති කර ගන්නේ ද ඔහුට ඒ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට යාමට නොහැකි වනු ඇත. (ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ) එම නිසා ඔබ අන්තවාදියෙකු නොවන්න.

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන්

cards

ශ්වසනය මෙන් හුරු පුරුදු විය යුතු ඇතැම් යහපත් කර්මයන් ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ පරිවර්තනයක් කියවීම සඳහා දිනපතා මද වේලාවක් වෙන් කරන්න. ඔබගේ යාච්ඤාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සමහර දෛනික තෙපලීම් මතක තබාගන්න උත්සාහ කරන්න සෑම දිනකම යම් ආකාරයක පුණ්‍යාධාරයක් ලබා දෙන්න.

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද ?

videos

1.මුස්ලිම් දෙමාපියන් නිසා අපි මුස්ලිම් බවට පත්ව සිටිමු2. ඉස්ලාම් ගැන දැනුම ලැබීම අපගේ යුතුකමවේ    3. ඉස්ලාමයේ ඒක දේව වදය සහ එහි අවශ්‍යතාවය

රමදාන් උපවාසයේ මහිමය

රමදාන් උපවාසයේ මහිමය

videos

1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්.2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.