வெள்ளிக்கிழமைக்கு மாத்திரம் உரித்தான சில வணக்கங்கள்

வெள்ளிக்கிழமைக்கு மாத்திரம் உரித்தான சில வணக்கங்கள்

அ. ஜும்ஆத் தொழுகைக்காக விரைந்து செல்ல வேண்டும். (அல்குர்ஆன் 62:09).

ஆ. அதிகமாக பிரார்த்தனையில் ஈடுபட வேண்டும். (ஆதாரம்: புஹாரி 5294, முஸ்லிம் 852).

இ. வெள்ளிக்கிழமை சூரியன் மறைவதற்குள் சூரதுல் கஹ்ஃபை ஓத வேண்டும். (ஆதாரம்: ஹாகிம் 3444, ஸஹீஹ் அல்ஜாமிஉஸ் ஸகீர் 6470).

ஈ. முஹம்மத் நபி r அவர்கள் மீது அதிகம் ஸலவாத் சொல்ல வேண்டும். (ஆதாரம்: நஸஈ 1374).

மேலும் அறிய...

Choose Your Language