Alături de greu vine şi uşorul

 Alături de greu vine şi uşorul

‍„Alături de greu vine şi uşorul” (Coran 94:6)

Ospătarea este precedată de foame, înainte de a bea, simțim setea, neliniștea este urmată de somn, și boala de însănătoșire. Cei pierduţi îşi vor găsi calea, cei ce se află la necaz vor găsi alinare, iar după zi va urma noaptea.

„Dar s-ar putea ca Allah să aducă biruinţa sau o altă orânduială de la El şi atunci se vor căi ei pentru ce au ţinut ascuns în sufletele lor.”(Coran 5:52)


Dă-i nopţii vestea că dimineaţa urmează să sosească, cu lumina ei care va pătrunde în munţi şi văi. Dă celor chinuiţi veşti despre alinarea neaşteptată, care va ajunge la ei cu viteza luminii, cât ar clipi din ochi.

Dacă vezi că deşertul se întinde pe kilometri întregi, atunci să ştii că dincolo de acea întindere sunt pajişti verzi, cu umbră din belşug.

Dacă vezi cum coarda se tot întinde, să ştii că se va rupe. 

Lacrimile sunt urmate de zâmbet, locul fricii va fi luat de siguranţă, şi neliniştea va fi detronată de seninătate. Când focul a fost aprins pentru el, Profetul Avraam (Pacea fie asupra sa) nu a simţit dogoarea acestuia, datorită ajutorului pe care l-a primit de la Domnul său.

«Dar Noi am zis: „O, foc! Fii răcoare şi mântuire peste Avraam!”» (Coran 21:69)


Marea nu l-a înecat pe Profetul Moise (Pacea fie asupra sa), pentru că el a rostit încrezător, puternic şi plin de adevăr:

„[...] În nici un caz! Domnul meu este cu mine şi El mă va călăuzi!” (Coran 26:62)


Profetul Muhammad (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) i-a spus lui Abu Bakr în peşteră că Allah este cu ei - apoi liniştea şi pacea a coborât asupra lor.

Cei care sunt sclavii momentului văd numai suferinţă şi nenorocire. Acest lucru se datorează faptului că ei se uită doar la peretele şi la uşa camerei, în timp ce ei ar fi trebuit să privească dincolo de astfel de bariere ce pot apărea în calea lor.

Așadar, nu dispera: este imposibil ca lucrurile să rămână la fel. Zilele şi anii trec, viitorul este nevăzut, şi în fiecare zi Allah duce lucrurile mai departe. Deși tu nu cunoști despre aceasta nimic, s-ar putea ca Allah să aducă în calea ta noi întâmplări. Şi într-adevăr, alături de greu vine şi uşorul.

Choose Your Language