Convertirea la Islam, religia care îl apropie pe om de Dumnezeu

Întrebare:

Am un interes special pentru religia islamică. Ce pot face pentru a mă converti şi a deveni musulman? Toată viaţa am căutat o religie care să mă facă să mă simt aproape de Dumnezeu, aşa cum este Islamul.

Răspuns:

Toată Lauda I se cuvine lui Allaah, Unicul Domn, Dumnezeul cel Atotputernic, Allaah.

Ne-am bucurat foarte mult să citim întrebarea nobilei persoane care doreşte să accepte Islamul. Aceasta este, într-adevăr, religia care îl leagă pe om, în mod direct de Domnul său, prin intermediul credinţei în unicitatea lui Dumnezeu şi prin diverse acte de adorare. Oferă liniştea şi pacea sufletească omului, făpturii create, prin relaţia unică şi liniştea cucernică, care cuprinde dragostea pentru, frica de, speranţa de la, şi supunerea faţă de Dumnezeu cel Atotputernic, Allaah. Cu adevărat, aceasta este esenţa şi adevăratul înţeles al adorării, ce cuprinde şi combină manifestări ale inimii, cu manifestări ale limbii pentru pomenirea lui Allaah, în plus faţă de manifestările organelor trupeşti. Acestea se manifestă prin rugăciune, post, plata daniei (zakat) şi recitarea Nobilului Coran, printre multe altele, care vei descoperi că vor avea efecte pozitive şi de bun augur asupra ta, cu voia lui Dumnezeu (in șa Allaah). Fără nicio îndoială, dacă decizi să accepţi Islamul, acest lucru se datorează acestor două aspecte:  (1) o minte sănătoasă şi (2) izbânda de la Dumnezeu (Allaah).

Cât despre convertirea la Islam, acesta este un lucru cât se poate de simplu şi uşor, constând în pronunţarea a celor două mărturisiri de credinţă (aș-șahadatain). Vei găsi detalii cu privire la acest subiect, cât şi alte informaţii importante pe această temă în răspunsul de la întrebările cu numerele 114, 179 şi 378.

În încheiere, dorim să îţi transmitem un călduros bun venit, în calitate de soră a noastră în Islam, şi îţi stăm la dispoziţie cu orice serviciu sau informaţie ne stă în putinţă. Îl rugăm pe Allaah să desăvârşească, perfecţioneze şi să împlinească îndurarea şi bunătatea Sa asupra ta, şi să îţi dea perseverenţă pentru a ţine cu putere frânghia adevărului. Căci, cu adevărat, Allaah este Cel care călăuzeşte către calea adevărului şi a luminii.

P.S.: Dacă doreşti să te ajutăm în a te îndruma către o sursă de încredere, din zona în care locuieşti tu, de la care să poţi învăța şi să poţi obţine cărţi şi materiale despre Islam, te rugăm să ne comunici numele oraşului tău, şi noi vom încerca, cu voia lui Dumnezeu, să te ajutăm să găseşti o astfel de persoană.


Choose Your Language