Credința în Cărțile lui Allah

Musulmanul trebuie să creadă că Allah a revelat Cărți divine Trimișilor Săi, pentru ca aceștia să le transmită omenirii. Aceste cărți, în vremea revelării lor, nu conțineau nimic altceva decât adevărul. Ele, în totalitatea lor, chemau oamenii să Îl adore doar pe Allah, și afirmau că El este Creatorul, Domnul și Stăpânul, și că Lui îi aparțin cele mai frumoase Nume și Atribute.

Cuprins

• Coranul

• Diverse Cărți Revelate

• Scriptura lui Ibrahim (Avraam)

• Tora

• Zabur (Psalmii)

• Injil (Evanghelia)

• Coranul cel glorios

• Beneficiile credinței în Cărțile lui Allah

• Referințe

Coranul

Allah spune: „Noi i-am trimis pe trimișii Noștri cu semnele cele limpezi, am făcut să pogoare cu ei Scriptura și Balanța, pentru ca oamenii să fie cu dreptate [...]”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Hadid, 57:25]

Diverse Cărți Revelate

Diferitele Cărți revelate, pe care Allah le menționează în Coran sunt:

• Scriptura lui Ibrahim (Avraam)

• Tora

• Zabur (Psalmii)

• Injil (Evanghelia)

• Coranul cel glorios

1. Scriptura lui Ibrahim ( Avraam) sau Suhufi Ibrahim

Suhufi Ibrahim a fost cartea revelata lui Avraam și lui Moise. “ în foile lui Avraam și ale lui Moise.”  

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘A’la, 87:19]

2. Tora

Tora este Cartea Sfântă ce a fost pogorâtă lui Moise (Pacea fie asupra sa!). Allah spune: „Noi am pogorât Tora, în care este călăuzire dreaptă și lumină. După ea judecă profeții cei supuși voinței lui Allah, rabinii și învățații, pentru cei care s-au iudaizat, căci lor li s-a încredințat spre păstrare Scriptura lui Allah și ei sunt martori pentru ea. Așadar nu vă temeți de oameni, ci temeți-vă de Mine. Şi nu vindeți Semnele Mele pentru un preț de nimic. Iar aceia care nu judecă după ceea ce a pogorât Allah, aceia sunt necredincioși.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ma’ida 5:44]

3. Zabur (cunoscut sub denumirea de Psalmi)

Zabur este Cartea ce i-a fost revelată profetului Daud,(David) (Pacea fie asupra sa!). Allah spune: „[...] și i-am dat lui David psalmii.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat An-Nisa’ 4:163]

4. Ingil (cunoscut sub denumirea de Evanghelie)

Evanghelia este Cartea ce i-a fost revelata lui ‘Isa, sau Isus, după cum l-au numit unii oameni (Pacea fie asupra sa!). Allah spune: „Și l-am trimis Noi, după ei, pe Isus, fiul Mariei, întărind (Tora)care se află dinaintea lui și i-am dat lui Evanghelia, în care este călăuzire și lumină, întărind Tora care se află dinaintea lui, și drept călăuzire și îndemnare pentru cei cucernici.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ma’ida 5:46]

Musulmanul trebuie să creadă în toate Cărțile divine și în faptul că acestea sunt de la Allah. Nu este îngăduit ca el să respecte  legile lor, deoarece aceste cărți au fost revelate anumitor popoare în anumite momente, în vreme ce Coranul a fost pogorât pentru întreaga omenire, vezi:  Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Baqara 2:185.

5. Coranul cel glorios

Credinciosul trebuie să adere la următoarele afirmații în privința Coranului cel Sfânt:

a. Coranul este Cuvântul Allah, plin de elocvență, în limba arabă, pe care Jibril (Gavril) (Pacea fie asupra lui!) l-a adus lui Muhammad. Allah spune: “A coborât cu el Duhul cel credincios/ peste inima ta, pentru ca tu să fii dintre prevenitori/ într-o limbă arabă limpede.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat As-Su’ara, 26:193-195]

b. Musulmanul trebuie să creadă că Coranul este ultima Carte dintre Cărțile Divine, Carte, care întărește scripturile anterioare în ceea ce privește mesajul Tauhid-ului (al unicității lui Dumnezeu) și are obligația, de a Îl adora și de a se supune Lui. Toate Cărțile anterioare au fost abrogate prin Coran. Allah spune: „El ți-a pogorât Cartea cu Adevărul [Coranul], întărindu-le pe cele de dinaintea ei. El a pogorât Tora și Evanghelia/ Mai înainte, drept călăuză pentru oameni și a pogorât îndreptarul [Al-Furqan].”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat ‘Al-‘Imran, 3:3-4]

c. Coranul conține legile divine, în totalitatea lor. Allah spune: „În ziua aceasta, am desăvârșit religia voastră și am împlinit harul Meu asupra voastră și am încuviințat Islamul ca religie pentru voi!”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ma’ida, 5:3]

d. Allah a protejat Coranul împotriva oricărei schimbări, completări, deficiențe și al oricărui  neadevăr. Allah spune: „Într-adevăr, Noi am pogorât Coranul și Noi îi vom fi păzitori!”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Hijr, 15:9]

Beneficiile credinței în Cărțile lui Allah

1. Credinciosul conștientizează mila și dragostea lui Allah pentru robii Săi, prin faptul că El le-a pogorât Cărți care să îi călăuzească pe calea cea dreaptă. El i-a oferit omului pavăză împotriva confuziei și a răului lui Șeitan.

2. Musulmanul percepe marea înțelepciune a lui Allah, prin prisma faptului că El a dat fiecărui popor un set de legi potrivite timpurilor lor.

3. Capacitatea de a recunoaște adevărații credincioși. Este de datoria celui care crede în propria sa Carte să creadă și în celelalte Cărți divine.

4. O modalitate de a spori faptele bune ale credincioșilor, pentru că acela care crede în Cartea Sa, precum  și în Cărțile care au venit după aceasta, va primi o răsplată de două ori mai mare. Allah spune:

„Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el/ și când li se recită lor zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la Domnul nostru. Și noi am fost supuși [lui Allah] înainte de [venirea] lui»/Aceștia vor fi dăruiți cu răsplată de două ori, pentru că ei sunt statornici și pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună și fac milostenie din cele cu care I-am înzestrat.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Qasas 28:52-54]

Choose Your Language