Credința în Ziua de Apoi

Ziua de Apoi este ziua în care toți oamenii vor fi înviați pentru a fi întrebați despre faptele lor și pentru a primi răsplata sau pedeapsa pentru ceea ce au agonisit. Această zi poartă numele de Ziua de Apoi pentru că este cea din urmă zi, după ea nemaiexistând o altă zi. Dupa aceasta, oamenii Paradisului își vor ocupa locul  în Rai, pentru eternitate, și oamenii Iadului își vor primi locul lor în Foc, pentru vecie.

Credința în Ziua de Apoi presupune a crede cu tărie că tot ceea ce Allah ne-a spus în Cartea Sa (Coranul), și ceea ce Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) ne-a înștiințat că se va întâmpla după moarte, va avea loc cu adevărat și toate aceste lucruri se vor întâmpla. Aceasta include credința în semnele Ceasului care vor precede aceasta zi, în moarte și lucrurile care o însoțesc, atunci când o persoană este pe patul de moarte, în ceea ce urmează după moarte, și anume judecata și chinul sau binecuvântarea din mormânt, în Trâmbiță și în înviere, în adunarea și groaza din Ziua Învierii, în detaliile cu privire la înfățișare și judecată, în Paradis și plăcerile sale, dintre care cea mai mare va fi aceea de a vedea fața lui Allah, în Iad și chinurile sale, dintre care cea mai severă pedeapsă va fi acoperirea oamenilor iadului și imposibilitatea acestora de a-L vedea pe Domnul lor. Credința în Ziua de Apoi presupune a acționa în conformitate cu ceea ce rezultă din aceste convingeri. A'laam al-Sunnah al-Manshoorah, 110; Sharh al-Usool al-Thalaathah de Sheikh Ibn 'Uthaymeen, 98-103.

Cuprins

·          Coranul

·          Credința în Ziua de Apoi cuprinde trei părți:

1.        Credința în înviere

2.        Credința în Judecata

3.        Credința în Paradis și Iad

• Detalii despre credința în Ziua de Apoi

1.        Credința în viața din Barzakh

2.        Credința în înviere

3.        Credința în marea adunare

4.        Credința că oamenii vor fi aduși în fața lui Allah în rânduri

5.        Credința că mădularele vor depunde mărturie pentru ceea ce oamenii au săvârsit cu ele

6.        Credința în interogatoriu

7.        Credința în podul Siraat și că toată lumea trebuie să-l treacă

8.        Credința în cântărirea faptelor

9.        Credința în înmânarea pergamentelor și a cărților

10.     Credința că oamenii vor fi răsplătiți cu Raiul sau cu Focul Iadului, în care vor rămâne veșnic și pentru totdeauna

11.     Credința în Haudh (Kauthar), mijlocirea, și toate celelalte lucruri

• Beneficiile Credinței în Ziua de Apoi

• Referințe

Coranul

Credinciosul trebuie să creadă că viața în această lume va lua sfârșit. Allah spune: “Toți cei care sunt pe pământ vor pieri”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Ar-Rahman, 55:26]

Atunci când Allah va voi, această lume va lua sfârșit. El îi va cere îngerului Israfil să sufle în Trâmbiță, moment în care tot ce se află pe pământ va pieri. Apoi, El îi va spune să mai sufle încă o dată, iar în acea clipă toți oamenii, de la primul - din vremea lui

Adam (Pace fie asupra lui) - până la ultimul, se vor scula din morminte, cu trupurile lor, peste tot în lume. Allah spune: “Și atunci când se va sufla în trâmbiță, vor fi trăsniți toți cei care se află în ceruri și pre pământ, afară de cei care va voi Allah. Apoi se va sufla în ea a doua oară și iată-i pe ei în picioare, așteptând.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Az-Zumar 39:68]

Credința în Ziua de Apoi cuprinde trei părți

1.Credința în înviere

Învierea va avea loc după ce se va sufla în Trâmbiță  pentru a doua oară. După aceea, toți oamenii vor fi ridicați din morminte pentru a fi judecăți de către Stăpânul lumilor. Allah a zis: “Așa cum am făcut Noi prima făptură, o vom face din nou. Aceasta este o promisiune pe care Noi am făcut-o și pe care o îndeplinim”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘Anabiya’ 21:104]

Învierea este un eveniment real pe care Coranul, Sunna (Tradițiile Profetului, Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui) cât și musulmanii, în unanimitate, îl confirmă. Allah a spus: “După aceasta veți fi voi morți/Iar în Ziua învierii veți fi voi readuși la viață.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Mu’minun, 23:15-16]

Musulmanii, în unanimitate, confirmă faptul că Ziua de Apoi va avea loc. Aceasta face parte din înțelepciunea lui Allah, conform hotărârii Sale toată creația Sa va fi trasă la răspundere pentru cele ce a înfăptuit fiecare, după ce Allah a trimis Mesageri pentru a răspândi Legea Sa. Allah a spus: “Oare credeți că v-am creat pe voi fără rost și că nu va veți întoarce la Noi?”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Mu’minun, 23:115]

“Acela care ți-a prescris Coranul te va aduce înapoi la locul unde [tu vrei] să te întorci. Spune: “Domnul meu știe mai bine cine vine cu călăuzirea și cine este în rătăcire răzvedită!”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Qasas 28:85]

2.Credința în judecată

În ziua de apoi, robul va fi recompensat sau pedepsit pentru ceea ce a savărșit. Acest fapt este confirmat și de Coran, Sunna și consensul musulmanilor. Allah a zis: “La Noi este întoarcerea lor/ și Nouă Ne revine să le cerem lor socoteală!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ghasiya, 88:25-26]

“Acela care va veni cu o faptă bună va avea parte de zece asemenea ei, iar acela care va veni cu o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu o faptă pe măsură ei. Dar nu li se va face nicio nedreptate!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘An’am 6:160]

“În Ziua învierii, Noi vom pune balanța dreaptă și nici un suflet nu va fi urgisit câtuși de puțin. Și de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și Noi suntem îndeajuns ca socotitori.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘Anbiya’ 21:47]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus:

Allah îl va aduce pe credincios aproape de El, și-l va ocroti de ceilalti (pentru ca faptele sale rele să nu fie expuse în fața tuturor). El va spune: Îți amintești cutare sau cutare fapta (rea)? Îți amintești cutare și cutare fapta (rea)? El va spune: Da, Domnul meu! Atunci când El primește confesiunea sa pentru faptele rele, și el (robul) se crede aproape de a fi pierdut, Allah îi va spune: Te-am acoperit(de la a fi expus în fața altora pentru aceste fapte rele) în timpul vieții tale. Astăzi, le iert pentru tine. Apoi, i se va da lui cartea cu faptele sale. Cât despre necredincioși și ipocriți, acestora li se va spune în public: "Aceștia sunt cei care au mințit cu privire la Domnul lor (nu au urmat călăuzirea Lui pogorâtă prin Profeții lor). Prin urmare, blestemul lui Allah se va abate asupra celor nedrepți . (Sahih Bukhari și Muslim)

Cel care intenționează să facă o faptă bună, și o duce la bun sfârșit, Allah îi va consemna lui de la zece fapte bune, la șapte sute, înmulțindu-le de mai multe ori. Oricine intenționează să comită o faptă rea, și o împlinește , Allah îi va consemna lui o singură faptă rea. (Sahih Bukhari si Muslim 237)

Musulmanii sunt, în unanimitate, de parere că Ziua Judecății va veni. Aceasta este înțelepciunea lui Allah. El a revelat Cărți, a trimis Mesageri și a poruncit ca acestea să fie acceptate, urmate și ascultate. El a poruncit că oricine luptă împotriva lor (Cărților și Trimisilor) să fie combătut. El a îngăduit ca sângele lor sa fie vărsat, și a permis reținerea copiilor, femeilor și bunurilor lor. Dacă nu ar exista Ziua Judecății, atunci această poruncă ar fi numai o pierdere de timp. Allah este cu mult deasupra unor astfel de jocuri. “Îi vom întreba Noi pe cei cărora li s-a trimis, dar îi vom întreba Noi și pe cei trimiși! /și le vom povesti Noi, în deplină cunoștință, căci Noi nu am fost [niciodată] absenți!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘A’raf 7:6-7]

3.Credința în Paradis și Iad

Acestea sunt destinația finală pentru cel care le merită, pentru vesnicie. Paradisul este destinația fericirii supreme și a bucuriei, pe care Allah a pregătit-o pentru credincioșii care s-au temut de El, au crezut în ceea ce El le-a poruncit să creadă și I-au dat ascultare lui Allah și trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Ei sunt cei care au fost sinceri față de Allah și au urmat pe trimisul Său. Paradisul este făurit din recompensele lui Allah, lucruri pe care niciun ochi nu le-a vazut vreodată, pe care urechea nu le-a auzit niciodată iar mintea nu și le-ar putea imagina (minunății pe care Allah le-a tăinuit pentru credincioși).

Allah a spus:

“Aceia care cred și împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile./ Răsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, și în ele vor petrece veșnic, căci Allah este mulțumit de ei, iar ei sunt mulțumiți de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul său.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Bayyina, 98:7-8]

Și:

“Dar nici un suflet nu știe ce-i este ascuns ca bucurie, drept răsplată pentru ceea ce au săvârșit.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat As-Sajda 32:17]

În ceea ce privește Iadul, aceasta este destinația chinului și a pedeapsei pe care Allah a pregătit-o pentru necredincioșii  nedrepți. Ei sunt cei care nu cred în Allah și arată nesupunere față de trimișii Săi. Iadul conține diferite pedepse și chinuri pe care nimeni nu și le-ar putea imagina vreodată. Allah a zis:

“Și fiți cu teamă de Focul cel pregătit pentru necredincioși!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat ‘Al-‘Imran 3:131]

“Spune: "Adevărul vine de la Domnul vostru! Cine voiește să creadă și cine voiește să nu creadă!". Noi am pregătit pentru nelegiuiți un foc ale cărui [flăcări] îi înconjoară din toate părțile, iar atunci când vor cere ei ajutor, li se va veni lor în ajutor cu o apă ca fierul topit, ce le va frige fețele. Cumplită băutură și cumplit sălaș!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Kahf, 18:29]

Și:

“Allah i-a blestemat pe necredincioși și le-a pregătit lor flăcările/Veșnic vor sălășlui în ele și nu vor găsi ocrotitor și nici sprijinitor/Iar în ziua când fețele lor vor fi întoarse de pe o parte pe alta în foc, vor zice ei: „Vai nouă! De I-am fi dat noi ascultare lui Allah și de i-am fi dat noi ascultare Trimisului!”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘Ahzab 33:64-66]

Detalii despre credința în Ziua de Apoi

Credința în Ziua de Apoi presupune credința în tot ceea ce ne-a spus Allah și trimisul Său, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa.

1.Credința în viața din Barzakh

Această viață reprezintă timpul scurs de la moartea cuiva până în Ziua de Apoi. Acest răstimp va fi unul plin de fericire pentru credincioși, în timp ce necredincioșii vor fi pedepsiți. Allah a spus:

“Focul la care ei vor fi expuși dimineața și seara. Iar în Ziua când va sosi Ceasul, [se va zice]: “Faceți să intre clanul lui Faraon la osânda cea mai aspră!” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Ghafir, 40:46]

2. Credința în înviere

Allah îi va învia pe oameni goi, desculți și necircumciși. Allah a spus:

“Aceia care nu au crezut, au pretins că ei nu vor mai fi înviați. Spune: "Ba da! Pe Domnul meu! Veți fi voi înviați și apoi vi se va vesti vouă ceea ce ați făcut! și acesta este un lucru ușor pentru Allah". [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat At-Taghabun, 64:7]

3. Credința în marea adunare

Allah va aduna toate sufletele, laolaltă, și le va cere socoteală. El a zis: “Și într-o zi vom face Noi să plece munții din loc și vei vedea pământul neted și-i vom aduna pe toți, fără să lăsăm pe nici unul dintre ei”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Kahf, 18:47]

4. Credința că oamenii vor fi aduși în fața lui Allah în rânduri

“Și ei vor fi așezați dinaintea Domnului tău în rând. "Iată că ați venit la Noi precum v-am creat pe voi dintru întâi, cu toate că ați pretins că Noi nu vom împlini făgăduința Noastră!" [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Kahf, 18:48]

5. Credința că mădularele vor depunde mărturie pentru ceea ce oamenii au săvârșit cu ele

Allah spune:

“Astfel încât, atunci când vor ajunge la el, vor da mărturie împotriva lor urechile lor și ochii lor și pieile lor, pentru ceea ce ei au săvârșit/și vor grăi ei către pieile lor: “De ce ați făcut mărturie împotrivă noastră?”, iar ele le vor răspunde: “Ne-a făcut să grăim Allah Cel care face să grăiască toate lucrurile. El v-a creat pe voi întâia oară și la El fi veți întorși!/ Voi nu v-ați putut ascunde că să nu dea mărturie împotriva voastră urechile voastre, ochii voștri și pieile voastre, însă voi v-ați închipuit că Allah nu știe multe din cele pe care voi le săvârșiți” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Fussilat, 41:20-22]

6.Credința în interogatoriu

Allah a zis:

“Și opriți-i pe ei, pentru că ei trebuie să fie întrebați!/ De ce nu vă ajutați voi unii altora?”/ Dar în Ziua aceea vor fi ei supuși” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat As-Saffat, 37:24-26]

7. Credința în podul Siraat și că toată lumea trebuie să-l treacă

“Și nu se află nimeni printre voi care să nu treacă pe acolo. Această este o hotărâre nestrămutată a Domnului tău.”[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Maryam. 19:71]

8. Credința în cântărirea faptelor

Allah va judeca oamenii dupa faptele lor și îi va răsplăti pe cei care au făcut bine cu ceea ce merită, ca urmare a faptele lor drepte, a credinței lor, și a supunerii pe care au aratat-o trimișilor lor, sau El îi va pedepsi pe cei care au făcut fapte rele. Allah spune: “În Ziua învierii, Noi vom pune balanța dreaptă și nici un suflet nu va fi urgisit câtuși de puțin. Și de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și Noi suntem îndeajuns ca socotitori.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-‘Anbiya’, 21:47]

9. Credința în înmânarea pergamentelor și a cărților

Allah spune: “În ce-l privește pe cel căruia i se va da cartea în dreapta sa/ Cu acela se va face socoteală ușoară/și el se va întoarce la familia sa bucuros./ Însă în ce-l privește pe acela căruia cartea sa i se va da prin spatele său/Acela se va ruga pentru pieire, și va arde în flăcări.”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Insiqaq, 84:7-12]

10. Credința că oamenii vor fi răsplătiți cu Raiul sau cu Focul Iadului, în care vor ramane veșnic și pentru totdeauna

Allah a spus:

“Cei care nu cred dintre oamenii Cărții, că și idolatrii, în veci vor petrece în focul Gheenei. Aceștia sunt cei mai răi dintre toate făpturile/Aceia care cred și împlinesc fapte bune, aceia sunt cei mai buni dintre toate făpturile./Răsplata lor de la Domnul lor sunt Grădinile Edenului, pe sub care curg pâraie, și în ele vor petrece veșnic, căci Allah este mulțumit de ei, iar ei sunt mulțumiți de El. Aceasta va fi pentru cel care se teme de Domnul său.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Bayyina 98:6-8]

11. Credința în Hawdh (Kauthar), mijlocirea, și toate celelalte lucruri pe care trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, ni le-a menționat.

Beneficiile Credinței în Ziua de Apoi

1. Îndeamnă credinciosul să se pregătească pentru acea zi, prin efectuarea de fapte bune, întrecându-se cu ceilalți credincioși în a face bine, abținerea de la fapte rele și temându-se de pedeapsa Lui.

2. Oferă alinare credincioșilor; dat fiind că ei știu ce au pierdut în această lume, Allah îi va recompensa cu ceva și mai bun în Viața de Apoi.

3. Deosebește credincioșii care sunt sinceri în credința lor de cei care nu sunt.

Referințe

  1. http://www.ahya.org/amm/module...
  2. http://en.islamway.net/article...
  3. http://www.ahya.org/amm/module...
  4. http://www.1ststepsinislam.com...


Choose Your Language