Despre Nobilul Coran

Despre Nobilul Coran

Definiţia Coranului

Coranul este cuvântul lui Allah, care a fost pogorât profetului  Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), prin intermediul îngerului revelaţiei Gavriil("Gibriil"), într-o rostire miraculoasă prin forma versetelor sale, acărui recitare reprezintă o formă de adorare, care ne-a fost transmis printr-un lanţ  de transmiţători de încredere, care începe cu Sura Al-Fatiha şi se încheie cu Sura An-Nas.

Cifre referitoare la Coran

* numărul de surah [capitole]: 114

* numărul de părţi mari ("giuz'ua"): 30 – fiecare "giuz'ua" având 2 "hizb", iar fiecare"hizb" are 2 "rub'a"

* numărul de "ahzab" ( =pluralul pentru "hizb"): 60

* numărul de " 'arba'a" (=pluralul pentru "rub'a"): 240

* numărul de versete:  6.236

* numărul de cuvinte existente în Coran:77.437

* numărul de litere existente în Coran:323.671

Choose Your Language