Nemusulmanii întreabă cine l-a creat pe Allaah

Întrebare:

Le spun nemusulmanilor că Allaah a creat totul în acest Univers. Însă ei mă întreabă: dar pe Allaah cine l-a creat? Cum se poate ca Allaah să fi existat încă de la început?

Ce le pot răspunde?

Răspuns:

Toată Lauda I se cuvine numai lui Allaah.

Întrebarea pe care ţi-au adresat-o nemusulmanii este în sine falsă şi se contrazice în enunţul său. Dacă ar fi să spunem – de dragul discuţiei – că cineva l-ar fi creat pe Allaah, ei te-ar întreba atunci, dar pe creatorul Creatorului cine l-a creat? Şi, mai apoi, cine l-a creat pe creatorul creatorului, creatorului? Şi aşa mai departe, la nesfârşit. Acest lucru este lipsit de raţiune şi imposibil.

Toată creaţia îşi are originea la Creatorul care a creat toate lucrurile. Nimeni nu l-a creat pe El; El a creat totul, în afară de Sine. Acesta este un lucru logic şi raţional. Creatorul este Allaah, laudă şi mărire Lui.

În legătură cu ceea ce religia noastră ne spune, Profetul (pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) ne-a informat despre această întrebare, de unde vine ea, şi cum să îi răspundem.

Abu Hurairah (Allaah fie mulţumit de el) a spus: „Oamenii vor continua să pună întrebări până când cineva va spune: Allaah a creat Universul, dar pe Allaah cine l-a creat? Cel care aude un astfel de lucru, să răspundă: ‘Amantu Billah (Eu cred în Allaah).”
Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) a spus: „Satana (șeitan) va veni la unul dintre voi şi îi va spune: „Cine a creat cutare şi cutare lucru?” Până când îi va şopti: „Pe Domnul tău cine l-a creat?” Când ajunge la acest lucru, credinciosul să caute adăpost la Allaah [spunând A’udu Billahi min aş-șaitan ir-rajim = caut refugiu la Allaah împotriva lui Șeitan cel blestemat] şi să se oprească de la respectivul gând.”
Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: «Satana (Șeitan) va veni la unul dintre voi şi îi va spune: „Cine a creat cutare şi cutare lucru..” şi a relatat întregul incident. [Imam Muslim, 134]

În aceste hadisuri (relatări profetice) putem observa:

De unde vine această întrebare – de la Șeitan;

Cum să procedăm atunci când ne lovim de ea:

Oprind şirul respectivului gând şi oprind aceste capcane a Diavolului, spunând: „ Cred în Allah şi în Trimişii Săi” căutând refugiu la Allah împotriva lui Șeitan.

A fost, de asemenea, relatat că dreptcredinciosul ar trebui să scuipe de trei ori în partea sa stângă, şi să recite Qul huua Allaahu ahad.

(vezi şi “Problems and Solutions”, din secţiunea Cărţi ale şeicului, de pe acest website).

3. În ceea ce priveşte existenţa lui Allaah de dinainte de creaţie, Profetul  (pacea şi binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) ne-a informat despre acest lucru:

El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „O, Allaah, Tu eşti Cel Dintâi, şi nu există nimic înainte de Tine; O, Allaah, Tu eşti Cel din urmă, şi nu există nimic după Tine.” (Relatat de Muslim, 2713)
El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: “Allaah exista atunci când nu era nimic în afară de El.” Şi. Într-o altă relatare: “Nu era nimic înainte de El.” (Relatat de Bukhari, prima relatare 3020, cea de-a doua 6982).

Aceste lucruri sunt menţionate, alături de ayat-urile (versetele) Coranului. Dreptcredinciosul crede, nemusulmanul neagă şi ipocritul se îndoieşte. Îl rugăm pe Allaah să ne dea credinţă sinceră şi fără îndoială. Şi toată puterea este la Allaah.


Choose Your Language