Unicitatea lui Allah

Întrebare:

Este posibil să oferim mușrikini-lor (politeiștilor, celor care asociază parteneri lui Allaah) evidențe despre unicitatea lui Allaah?

Răspuns:

Întregul univers, prin modul în care este creat și prin felul în care este controlat, este martor la unicitatea lui Allaah:

„Și nu este decât a Lui înfãptuirea și stãpânirea. Binecuvântat este Allaah, Domnul lumilor!" [Aalamiin (omenirea, Djinnii și tot ceea ce există)!] [ Surat al-A´raaf 7:54 - interpretarea sensurilor]  

Crearea cerurilor și a pământului, alternanța nopții și a zilei, diferitele tipuri de obiecte neînsuflețite, plantele și fructele, crearea oamenilor și animalelor ... toate acestea indică faptul că Atotputernicul Creator este Unul fără partener sau asociat  

„Acesta este Allaah, Domnul vostru, Creatorul tuturor lucrurilor. Nu existã altã divinitate afarã de El. (nimeni nu are dreptul să fie adorat în afară de El). Cum se poate sã vã întoarceți? (de la Allaah, adorând pe alții în locul Lui)" [ Surat Ghaafir  40:62 - interpretarea sensurilor]

Varietatea și măreția acestor lucruri create, modul perfect în care sunt formate și  modul în care sunt întreținute și controlate, toate indică despre Creator că este Unul și că El face ceea ce dorește și guvernează și decide după cum voiește:

„ Allaah este Creatorul tuturor lucrurilor și El este peste toate Chezaș!”      [Surat al-Zumar 39:62 - interpretarea sensurilor]

Toate cele de mai sus indică faptul că acest univers are un Creator, că această dominație are un Suveran, și că în spatele tuturor acestor forme este Cel Care le modelează:

„ El este Allaah: Fãcãtorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], Dãtãtorul de chipuri [Al-Musauuir]. Ale Lui sunt Numele cele mai frumoase.”      [Surat al-Hashr 59:24 - interpretarea sensurilor]

Desăvârșirea cerurilor și a pământului, ordinea universului, armonia dintre lucrurile create, toate indică faptul că Allaah - Creatorul este Unul, fără de partener sau asociat:

„ Dacã s-ar afla în ele [în ceruri și pe pământ] alți dumnezei afarã de Allaah, amândouã ar fi stricate. Mãrire lui Allaah, Stãpânul Tronului, care este mai presus decât ceea ce spun ei.”       [Surat Al-Anbiya  21:22 - interpretarea sensurilor]

Toate aceste creații mărețe fie s-au creat ele însăși - ceea ce este imposibil - fie omul s-a creat pe el însuși, și apoi le-a creat - ceea ce este, de asemenea, imposibil:

„ Oare au fost ei creați de nimeni sau ei sunt creatorii? Sau au creat ei Cerurile și Pãmântul? Nu, ei nu cred cu convingere!”      [Surat al-Toor 52: 35-36 - interpretarea sensurilor]

Rațiunea, revelația și starea inițială a omului (fitrah) indică faptul că acest univers are un Creator care l-a făcut să existe, și aceste lucruri create au un Creator care este veșnic Viu și Etern, Atoateștiutor și Atotcunoscător, Atotputernic, Omnipotent, Binevoitor și Cel mai Îndurãtor. El are cele mai frumoase Nume și Atribute Sublime și El cunoaște toate lucrurile. Nimic nu este în afara controlului Său și nu există nimic asemănător cu El:

„Domnul vostru este un Domn Unic. Nu există divinitate în afară de El. El este cel Milostiv, Îndurãtor [Ar-Rahman, Ar-Rahim].” [Surat Al-Baqara 2: 163 - interpretarea sensurilor]

Nu există nicio scuză pentru a nu ști despre Existența lui Allaah. Este o chestiune de bun simț :

„Trimișii lor au zis: „Aveți voi îndoialã în privința lui Allaah, Creatorul Cerurilor și al Pământului?” [Surat Ibrahim 14:10 - interpretarea sensurilor]

Allaah a creat oameni cu instinctul natural (fitrah) de a afirma Domnia și Unicitatea Sa, dar Șeitanii (diavolii) au ajuns la fiii lui Adam și i-au determinat să se abată de la religia lor. Acest lucru este descris într-un hadis qudsi (un tip de relatare profetică): „I-am creat pe toți sclavii Mei ca fiind haniifs (monoteiști), dar Șeitanii (diavolii) au venit la ei și i-au făcut să se abată de la religia lor și le-au interzis ceea ce Eu le-am permis. " (înregistrat de Muslim, nr. 2865)

Printre ei se numără cei care neagă existența lui Allaah, cei care se închină la Șeitan (diavol) și cei care se închină omului. Deasemenea sunt cei care se închină dinarului [banilor], sau focului, organelor genitale sau animalelor. Mai mult, există unii care asociază în adorarea lui Allaah o piatră de pe pământ sau o stea pe cer.

Aceste lucruri care sunt adorate în locul lui Allaah nu pot crea sau furniza nimic; ele nu pot să audă sau să vadă, nu pot să aducă beneficii sau să producă prejudicii. Deci, cum se pot închina lor, în loc să-L adore pe Allaah?

„ Oare domnii risipiți sunt mai buni sau Allaah Cel Unic, Stãpânul Atotputernic [Al-Uahid, Al-Qahhar]?”  [Surat Yusuf 12:39 - interpretarea sensurilor]

Allaah i-a condamnat pe cei care adoră acești idoli, care nu pot auzi, vedea sau gândi:

„ Aceia pe care voi îi invocați în locul lui Allaah sunt robi asemenea vouă. Invocați-i, așadar, și să vă răspundă, dacă voi sunteți cu adevărul! Au ei, oare, picioare cu care să meargă? Sau au ei mâini cu care să lovească? Sau au ei ochi cu care să vadă? Sau au ei urechi cu care să audă? " [Surat Al-´A´raf 7: 194-195 - interpretarea sensurilor]

„Spune: (O Muhammad omenirii) „ Voiți voi să adorați în locul lui Allaah pe altcineva care nu vă aduce nici stricăciune, nici folos? Doară Allaah este Cel care Aude Totul, Atoateștiutor [As-Sami', Al-'Alim].” [Surat Al-Ma'ida 5:76 - interpretarea sensurilor]

Cât de ignorant este omul față de Domnul său, Care l-a creat și îi oferă totul. Cum Îl respinge și Îl uită și venerează pe alții în afara Lui:

„Nu ochii lor sunt orbi, ci inimile din piepturi sunt oarbe.” [Surat Al-Hajj 22:46 - interpretarea sensurilor]

Slăvit fie Allaah cel care este cu mult peste ceea ce ei Îi asociază Lui. Laudă lui Allaah, Stăpânul Lumilor:

„Spune (O Muhammad): “Laudă lui Allaah și pace asupra robilor Săi pe care i-a ales! Allaah este mai bun sau ceea ce voi Îi asociați?” Nu este El Cel care a creat cerurile și pământul și v-a pogorât vouă apă din cer? Și cu ea Noi am fãcut să răsară grădini minunate! [Altfel] nu v-ar fi fost vouă dat să faceți să răsară pomii lor! Oare există altă divinitate alături de Allaah? Însă ei sunt un neam care se abat! Nu este El Cel care a făcut pământul loc de repaus, a pus în mijlocul lui râuri, i-a fãcut munți neclătinători, și a pus o stavilă între cele două mări? Cei mai mulți dintre ei nu știu! Nu este El Cel care rãspunde aceluia care este la nevoie, când Îl cheamã, și îndepãrteazã rãul și vã face pe voi urmași pe pãmânt? Oare existã altã divinitate alãturi de Allaah? Numai rareori vã aduceți voi aminte! Nu este El Cel care vă călăuzește prin întunecimile uscatului și mãrii și Cel care trimite vânturile ca vestitori de bine înaintea îndurãrii Sale? Oare existã altã divinitate alãturi de Allaah? Allaah Preamãritul este mai presus de ceea ce-I fac ei ca asociați! Nu este El Cel care a început înfãptuirea [omului] și apoi îl va face din nou? Oare Cine este Cel care vã dã din cer și de pe pãmânt cele de trebuință traiului? Oare existã altã divinitate alãturi de Allaah? Spune: “Aduceți dovada voastrã dacã voi sunteți cei care grãiesc adevãrul!” [Surat An-Naml 27: 59-64 - interpretarea sensurilor]

 

Choose Your Language