Bucură-te de abluțiune și te vei bucura de rugăciune

Astăzi in șa Allah- cu voia lui Allah- vă voi vorbi despre un act de adorare pe care cu toții îl efectuăm însă unii dintre noi nu se gândesc la acest act ca la un act de adorare, iar alții îl efectuează fără să-i ofere importanța și atenția cuvenită. Așadar vom discuta despre „Abluțiune”  Uudoo.

Știm cu toții că abluțiunea este o condiție pentru ca rugăciunea să fie valabilă și astfel mulți frați și surori efectuează abluțiunea numai și numai cu această intenție. 

Dacă îi întrebi: De ce faci abluțiunea? Îți vor răspunde:  O fac pentru că este una din condițiile acceptării rugăciunii. Foarte mulți dintre noi avem doar acea intenție, in șa Allah (cu voia lui Allah)  astăzi vom învăța secretele și frumusețea abluțiunii.

După cum știți Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) ne-a spus că acțiunile sunt judecate după intenții.

Abdullah ibn Mubarak a zis: Câte dintre faptele bune mici sunt înălțare datorită intenției și câte dintre faptele bune mari sunt scăzute din cauza intenției.  SubhanAllah (cât de măreț este Allah). Prin urmare intenția este cea mai importantă înainte de a efectua actul în sine.

Deci avem o intenție deja- efectuez abluțiunea pentru că este necesară înainte de a mă ruga dar haideți să adăugăm și mai multe intenții in șa Allah (cu voia lui Allah) ceea ce se numește tijarah adică afacere- o afacere cu intențiile.

A doua intenție este- efectuez abluțiunea pentru că este o poruncă de la Allah Preaînaltul, vezi Coran Surat Maida v. 6  unde Allah Preaînaltul vorbește despre abluțiune.

A treia intenție este aceea că- efectuez abluțiunea așa cum profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a făcut-o. Adică, în concordanță cu Sunnah. Amintește-ți mereu că tu urmezi pe cel mai bun dintre creații, și acest lucru de la sine este un act de adorare.

Și ultima intenție este de a mă curăța de toate păcatele minore. Deoarece profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus că cel care efectuează ablutiunea într-un mod corect va avea păcatele sale îndepărtate de pe corpul său și chiar și de sub unghiile sale. SubhanAllah- Cât de Măreț este Allah.

Așadar, înainte de a avea întâlnirea cu Allah Preaînaltul trebuie să mă curăț, și gândește-te înainte de a lua o haină pe tine, te speli întâi sau te parfumezi prima dată? Nomal că te speli întâi, nu-i așa? Abia după aceea te parfumezi...

Prin urmare, ne spălăm și după aceea ne parfumăm, în așteptarea întâlnirii cu Allah Preaînaltul, Cel mai Iubit! 

Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) spune că atunci când cineva efectuează abluțiunea păcatele lui cad odată cu apa care atinge corpul. Vreau ca atunci când faci abluțiunea, când vezi cum apa cade să îți imaginezi cum păcatele tale cad. Imaginează-ți după abluțiune cum apari în fața lui Allah fără de păcate minore.

Un lucru foarte important este ruga după efectuarea abluțiunii. Mulți dintre frații noștri și surorile noastre au memorat-o, dacă nu vă rog să o faceți. Înainte de abluțiune nu se spune altceva decât - Bismillah (în Numele lui Allah)- nu există nicio rugă în timpul efectuării abluțiunii, nimic autentic- așadar există doar înainte și după efectuarea ei.

Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)  a spus: Când cineva termină abluțiunea și spune: „Aș hadu an la ilaha illa Allah, uahdahu la șarika llah, ua aș hadu anna Muhammadan abduhu ua rasuluhu” -adică- Mărturisesc că nu există alt dumnezeu demn de a fi adorat înafară de Allah, Unicul, care nu are pe nimeni egal și Muhammad este robul și trimisul Său- 8 porți din Paradis se vor deschide pentru el. 

La aceasta putem adăuga- Allahuma geaalni mina-tauabin ua geaalni minal mutaTahirin” - O, Allah lasă-mă să fiu printre cei care se întorc la Tine adesea cu căință și lasă-mă să fiu printre cei care rămân curați.

Profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) odată a fost cu sahaba- companionii săi- într-un cimitir și la un moment dat le-a spus companionilor- Oh, mi-ar fi plăcut să-i văd pe frații mei, iar companionii au spus- O profetule, noi suntem frații tăi, suntem aici. Iar el (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) le-a răspuns: Nu, voi sunteți companionii mei, frații mei sunt cei care vor veni după mine, vor crede în mine fără să mă fi văzut vreodată. 

SubhanAllah- este vorba despre mine, și despre tine, despre noi. Fie ca Allah să ne binecuvânteze cu această minunată întâlnire.

Companionii s-au gândit puțin după care i-au spus: O profetule, cum îi vei recunoaște că sunt ei printre atâția oameni în Ziua Judecății? 

Ascultați acum cu atenție dragi frați și surori despre importanța abluțiunii -a răspuns Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa)- Îi voi recunoaște după  urmele abluțiunii. Și a continuat întrebându-i: Nu ați recunoaște voi un cal care are o pată albă în frunte și în jurul gleznelor dintr-o grămadă de cai negrii? Bineînțeles au răspuns ei. Ei bine, a spus profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) în același fel îi voi recunoaște și eu după albeața lor datorită  efectuării abluțiunii și îi voi aștepta în fața râului. 

SubhanAllah- Cât de Măreț este Allah

Nu te grăbi atunci când faci abluțiunea. Asigură-te că apa ajunge la toate părțile corpului care trebuiesc spălate.

...

O Sunnah neglijată în legătură cu abluțiunea este folosirea Misuak-ului după fiecare abluțiune.  

Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a spus: „Dacă n-aș știi că este o greutate pentru comunitatea mea le-aș fi poruncit să folosească misuak-ul după fiecare abluțiune.

Misuak-ul, bețișorul acela pentru curățarea dinților, este foarte simplu de folosit și în același timp urmezi sunnah profetului Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Și ascultați acum la răsplata folosirii misuak-ului. 

Dacă cineva te-ar întreba- Care este scopul tău pe acest pământ ce a-i răspunde?

Că scopul tău este să-L mulțumești pe Allah, nu-i așa?

Haideți să vedem ce ne spune profetul Muhammad (pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) despre răsplata folosirii misuak-ului.

„Misuak-ul curăță gura și (prin aceasta omul) dobândește mulțumirea lui  Allah.” 

...dobândește mulțumirea lui Allah, vă rog, încercați să adăugați această sunnah, puneți bețișorul într-un loc aproape de locul de abluțiune, și după ce ieșiți din baie, sau de unde faceți abluțiunea folosiți misuak-ul.  

SubhanAllah- dragi frați și surori, toate acestea și noi încă nu am intrat în rugăciune, ne pregătim de o întâlnire minunată, măreață. Întâlnire cu Cel mai Iubit de către noi, este o întâlnire măreață cu Cel care ne-a creat. Realizați acest lucru înainte de fiecare rugăciune. 

Unul dintre predecesori, atunci când efectua abluțiunea tremura tot de emoții, iar când a fost întrebat de ce tremură a răspuns:  Tu știi cum cine urmează să mă întâlnesc?  

SubhanAllah cât de Măreț este Allah!

Bucură-te de abluțiune și te vei bucura de rugăciune!

 Am vorbit despre Adan iar acum despre abluțiune, in șa Allah data viitoare ne vom apropia și mai mult de întâlnirea noastră minunată cu Stăpânul Suprem.

Până atunci vă las în Mila lui Allah!

Choose Your Language