Descrierea modului în care se face abluțiunea

Întrebare:

Dragi frați, vă rog să îmi spuneți care este modul în care o femeie poate împlini abluțiunea, întreb pentru soția mea, și va rog să îmi spuneți cum pot recita ayatul kursi în limba arabă, dar prin intermediul textului transliterat cu litere romane, căci inima mea tânjește după acest verset măreț, în care Allaah Preaînaltul a menționat atât de multe despre Sine. Vă rog mult să răspundeți la această întrebare, căci inima mea râvnește să știe aceste lucruri. Allaah să aibă milă de Profet, de familia sa și de companionii săi.

Răspuns:

Toată Lauda I se cuvine lui Allaah.

În primul rând, laudă lui Allaah pentru că te-a călăuzit și ți-a deschis inima. Îl rugăm pe Allaah să ne facă dintre cei stăruitori, atât pe noi cât și pe voi, în ascultarea poruncilor Sale. Îți apreciem eforturile pentru a-ți cunoaște religia, și te sfătuim să te străduiești să dobândești cât mai multe cunoștințe în acest sens, pentru ca să-ți poți îndeplini corect actele de adorare. Încearcă să înveți limba arabă, astfel încât să poți citi și înțelege Coranul. Îl rugăm pe Allaah să te binecuvânteze cu dobândirea de cunoștințe benefice.

În ceea ce privește abluțiunea, există două modalități în care aceasta poate fi efectuată.

1 – Părțile obligatorii ale abluțiunii, care sunt:

(i) Spălarea feței, o dată – aceasta include clătirea gurii și a nasului.

(îi) Spălarea brațelor, până la coate, o dată.

(iii) Trecerea mâinilor umede peste întreg capul și peste urechi, o dată.

(iv) Spălarea picioarelor, până la glezne, o dată.

În toate situațiile de mai sus, “o dată” presupune spălarea atentă a respectivei părți a corpului.

(v) Trebuie respectată ordinea în care părțile corpului sunt spălate, așadar începem prin a spăla fața, apoi brațele, apoi trecem mainile ude peste cap și, în cele din urmă, spălăm picioarele, căci Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) a împlinit abluțiunea în acest mod.

(vi) Toate aceste acțiuni trebuie efectuate în mod continuu, adică părțile trupului trebuie spălate una după alta, fără pauze îndelungi între aceste spălări.

Acestea reprezintă părțile obligatorii ale abluțiunii, ele trebuie împlinite pentru ca abluțiunea să fie corectă.

Dovada conform căreia acestea reprezintă părțile obligatorii ale abluțiunii este versetul conform căruia Allaah spune (traducerea sensurilor):

„O, voi cei care credeți! Atunci când vă gătiți pentru Rugăciune [As-Salat], spălați-vă fețele voastre și mâinile voastre până la coate, treceți-vă mâinile voastre ude peste capetele voastre și [spălați-vă] picioarele voastre până la glezne! Dacă sunteți în stare de janabah , atunci purificați-vă [printr-o îmbăiere]! Dacă sunteți bolnavi, sau în călătorie, sau unul dintre voi vine de la locul unde și-a făcut nevoile, sau ați atins femeile  și nu găsiți apă, atunci căutați pământ curat și ștergeți-vă fețele și mâinile voastre cu el! Allah nu voiește să vă facă vouă greutăți, ci dorește să vă purifice și să desăvârșească binefacerea Sa. Poate că voi veți fi mulțumitori!”

[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ma’ida 5:6]

2- Părți ale abluțiunii care sunt mustahhab. Acestea au fost menționate în relatările din Sunnah Profetului (pacea și binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa), după cum urmează:

(i) Trebuie să ai intenția de a te curăți, și a îndepărta murdăria. Intenția nu trebuie formulată cu voce tare, locul ei este în inimă. Această regulă se aplică pentru toate actele de adorare.

(îi) Trebuie să spui “Bismillah”.

(iii) Apoi trebuie să-ți speli mâinile de trei ori.

(iv) Apoi trebuie să-ți clătești gura de trei ori, învârtind cu putere apă în gură, apoi nasul, de trei ori, aspirând ușor apa în nări și folosind mâna stângă pentru a evacua apa.

(v) Spală-ți fața de trei  ori, începând de la rădăcina părului, de pe frunte, până la maxilar și barbie, și de la o ureche la cealaltă. Bărbatul trebuie să-și spele barba, căci aceasta face parte din fața sa. Dacă barba sa este rară, atunci trebuie să o spele în totalitate, dar dacă este deasă și acoperă pielea feței, atunci trebuie doar să spele suprafața acesteia și să-și treacă mai apoi degetele ude prin firele de păr.

(vi) Apoi spală-ți brațele până la coate, de trei ori. Lungimea brațului cuprinde și degetele, începând de la unghii, până la partea de jos a brațului. Este foarte important să îndepărtezi orice lucru ce poate împiedică apa să ajungă la piele dacă este lipit de suprafața mâinilor și a brațelor, înainte de a le spăla, cum ar fi pământ, vopsea, aluat, etc.

(vii) După aceasta, trebuie să-ți treci mâinile proaspăt umezite, nu așa cum au rămas ude de la etapa anterioară, ci udate din nou, cu apă curată, peste toată suprafața capului și a urechilor. Modul în care trecem mâinile peste cap este acesta: punem mâinile umede pe frunte și apoi le trecem peste par până la ceafă, și apoi le aducem din nou la frunte. Apoi curățăm urechile cu degetul arătător, iar cu degetul mare ștergem partea dorsală a urechii. În privința părului femeii, ea trebuie să își treacă mâinile peste acesta, fie că își ține părul desfăcut sau împletit, de la frunte și până la ceafă, și nu pe toată lungimea părului.

Dovada pentru acestea este hadisul relatat de Humran, sclavul eliberat al lui ‘Uthman, care a spus că ‘Uthman ibn ‘Affan (Allaah  să fie mulțumit de el) a cerut apă pentru abluțiune. Și-a spălat mâinile de trei ori, apoi și-a clătit gura și nasul, apoi și-a spălat fața de trei ori, apoi brațul drept, până la cot, de trei ori, apoi pe cel stâng, în același fel. Apoi și-a trecut mâinile peste cap, și-a spălat piciorul drept, până la gleznă, de trei ori, iar apoi pe cel stâng, în același fel. Apoi a spus: „L-am, văzut pe Trimisul lui Allaah (pacea și binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) împlinind abluțiunea astfel, și apoi spunând: „Cel care împlinește abluțiunea așa cum am făcut eu, și apoi face o rugăciune formată din două unități (rakah), concentrându-și atenția asupra acesteia, păcatele sale anterioare vor fi iertate.”” (Relatat de Muslim. Al-Tahaarah. 331)

Cel care împlinește abluțiunea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie musulman, să fi ajuns la vârsta discernământului și să aibă intenția de a împlini abluțiunea. Abluțiunea nu este valabilă dacă este împlinită de un nemusulman, de un om care nu este în deplinătatea facultăților mintale, de un copil care nu a ajuns la vârsta discernământului,  sau de către cineva care nu are intenția de a face abluțiunea, acesta dorind  doar să se răcorească, spre exemplu. Apa folosită trebuie să fie curată (tahir), apa impură (najis) nu poate fi folosită pentru abluțiune. Orice lucru sau obiect care poate împiedica apa să ajungă pe suprafața pielii trebuie îndepărtat, așa cum este, de exemplu, oja.

Este prescrisă rostirea expresiei “Bismillah”, conform majorității învățaților, însă aceștia au păreri diferite atunci când vine vorba de a clasifica acest aspect ca fiind unul obligatoriu sau unul care ține de Sunnah (tradiția Profetului).

Nu există diferențe între modul în care bărbații și femeile împlinesc abluțiunea.

Atunci când terminăm de făcut abluțiunea, este mustahhab să rostim: „Aș hadu an la ilaha illallaah uahdahu la șariika la, ua aș hadu ana Muhammadan ‘abduhu ua rasuluhu” (Mărturisesc că nu există nicio altă divinitate în afară de Allaah, fără de partener sau asociat, și mărturisesc că Muhammad este Trimisul lui Allaah.), căci Profetul (pacea și binecuvântarea lui Allaah fie asupra sa) a spus: Nu există niciun credincios care să facă abluțiunea perfect, iar apoi să spună: “Aș hadu an la ilaha illallaah uahdahu la șariika la, ua aș hadu ana Muhammadan ‘abduhu ua rasuluhu”, și să nu i se deschidă lui toate porțile Paradisului, și el va fi liber să intre prin oricare dintre acestea dorește.” (Relatat de Muslim, al-Tahara, 345). O altă relatare, înregistrată de Tirmidi, aduce completarea: “Allaahumma ij’alni min al-tauuaabiin ua’j’alni min al-mutatahhiriin” (O, Allaah, fă-mă pe mine dintre acei care se căiesc, și fă-mă pe mine dintre aceia care se curățesc). (Al-Taharah, 50; clasificat sahih de al-Albani în Saheeh Sunan Abi Daud, nr.48)

În legătură cu a spune “Allaah să aibă milă de Profet”, Islamul prescrie să trimitem binecuvântări și pacea asupra lui, așa cum Allaah ne-a poruncit atunci când a spus (traducerea sensurilor):

“Allah trimite binecuvântări asupra Profetului și Îngerii se roagă [la Allah] pentru el. O, voi cei care credeți, rugați-vă pentru el și salutați-l pe el cu tot respectul..”  [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, Surat Al-Ahzab 33:56]

Și Allaah știe cel mai bine.

Choose Your Language