Giáo Lý Tham Gia Các Lễ Tết Của Người Ngoại Đạo: Phần 1

Alhamdulillah,

mọi lời ca ngợi và tụng niệm đều kính dâng Allah, bầy tôi xin tạ ơn Ngài, thành tâm cầu xin Ngài giúp đỡ và tha thứ. Khẩn cầu Allah che chở tránh khỏi mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc làm của bầy tôi. Ai đã được Ngài dẫn dắt sẽ không bao giờ lầm lạc và ai đã bị Ngài bỏ mặc sẽ không tìm được đâu là chân lý. Bề tôi tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng Ngài và xin chứng nhận Muhammad là nô lệ, là Thiên Sứ, là Rasul của Ngài

{Hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi từ một người (là Adam) và từ (Adam) Ngài đã tạo ra người vợ (là Hawwa). Rồi từ (Adam và Hawwa) Ngài đã trải ra khắp thiên hạ rất nhiều đàn ông và đàn bà, vì vậy hãy kính sợ Allah và chớ đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc. Quả thực, Allah là Đấng giám sát mọi (lời nói và hành động) của các ngươi.}

Al-Nisa: 1 (chương 4).

{Hỡi những người có đức tin! Hãy thật sự kính sợ Allah và đừng bao giờ chết ngoại trừ các ngươi là người Muslim.}

Ali Imraan: 102 (chương 3)

{Hỡi những người có đức tin! Hãy kính sợ Allah và hãy nói năng cho thật đúng đắn. (Khi làm thế) Ngài sẽ cải thiện mọi hành động của các ngươi và tha thứ cho các ngươi tội lỗi đã phạm. Và ai tuân lệnh Allah và Th iên Sứ (Muhammad) của Ngài thì y đã chiến thắng, một chiến thắng vinh quang.}

Al-Ahzaab: 70 – 71 (chương 33).

Amma ba’d: Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và chỉ đạo tốt nhất chính là chỉ đạo của Muhammad e. Còn điều tồi tệ nhất chính là việc cải biên, cải cách trong tôn giáo, tất cả mọi cải biên, cải cách đó bị xem là Bid-áh, tất cả điều Bid-áh là con đường lạc lối tối tăm và tất các con đường lầm lạc tối tăm sẽ bị sa vào hỏa ngục.

Trong những việc Bid-a’h và lầm lạc tồi tệ nhất bị nhấn chìm trong hỏa ngục là hành động bắt chước người ngoại đạo như Do Thái, Thiên Chúa hoăc những nhóm người khác. Bởi trong những mục đích chính của giáo luật Islam là tách biệt người Muslim với tất cả tín đồ ngoại đạo xung quanh, để họ trở thành người Muslim thuần túy khác biệt với tất cả mọi người.

Và trong những mục đích của Islam chúng ta, hỡi đạo hữu Muslim là tôn vinh và thể hiện tôn giáo Islam ngay trên mỗi tín đồ bằng những điểm nổi bật của tôn giáo và tránh xa mọi biểu hiệu của tất cả tôn giáo khác tránh nhằm lẫn là tín đồ của tôn giáo khác. Cho nên, cách đặc biệt để thể hiện người Muslim đúng thực là noi theo đường lối Sunnah của Nabi e và tránh xa mọi ngộ nhận bị giống người ngoại đạo dù ít hay nhiều. Vì lẽ đó thấy rằng Allah đã thiên khải ra lệnh tín đồ Islam luôn tránh xa mọi hành động bắt chước giống người ngoại đạo, Allah phán:

{Và Ngươi (Muhammad) chớ có làm theo ý muốn của họ (người Kafir) rồi bỏ đi chân lý được mặc khải cho Ngươi. TA đã qui định cho từng (Rasul) trong các người một hệ thống luật pháp và một lề lối nhất định riêng biệt.}

Al-Maa-idah: 48 (chương 5).

Thấy đó, giáo luật chúng ta luôn khác với giáo luật của họ, đường lối chúng ta không giống đường lối của họ,

{Ta không tôn thờ những Thần Linh mà các người thờ cúng.}

Al-Kafiroon: 2.

{Các người có tôn giáo của các ngươi và tôn giáo của Ta thuộc về Ta.}

Al-Kafiroon: 6,

tôn giáo Islam của chúng ta ở cương vị thay thế tất cả tôn giáo mà Allah đã mặc khải trước kia cho các vị Rasul tiền nhiệm, với sự ưu ái đó của Allah mà Islam hàm chứa hết tất cả tôn giáo tiền nhiệm.

Còn về Sunnah thì Rasul e đã lập nên qui tắc cấm tuyệt đối người Muslim bắt chước theo người ngoại đạo, Người nói: Ai bắt chước nhóm người nào đó thì y thuộc nhóm người đó.([1]) Ngoài ra, Nabi e còn ra lệnh rất nhiều lần: Các ngươi hãy làm khác người Đa Thần.([2]) Bên cạnh đó tín đồ Muslim cứ ngày ngày đã cầu xin Allah qua bài Faatihah:

{Cầu xin Ngài hãy hướng dẫn bề tôi đến với con đường chính đạo * Con đường của những người đã được Ngài ban ân sũng (con đường Islam) chứ không phải con đường của những kẻ làm Ngài phẫn nộ (người Do Thái giáo) cũng không phải con đường của những kẻ lầm đường lạc lối (người Thiên Chúa giáo).}

Al-Faatihah: (Chương 19).

Mỗi ngày chúng ta cầu xin Allah ban chỉ đạo cho chúng ta đến với chân lý nhưng không phải con đường của Do Thái hay của Thiên Chúa hay bất cứ của các tôn giáo khác, nên thấy rằng tôn giáo Islam luôn ra lệnh tín đồ làm khác với các tôn giáo khác về mọi mặt như xả chay liền khi đến giờ, trì hoản việc ăn Sahoor (cơm nhịn), được mang dép khi hành lễ Salah ở những nơi thích hợp, chôn người chết hướng mặt về Ka’bah.v.v... nhằm làm khác mồ mã người ngoại đạo, ngoài ra còn có vô số việc khác mà Islam ra lệnh làm khác người ngoại đạo, tuyệt đối không bắt chước theo họ kể cả việc nhịn chay ngày A’shura cũng khuyến khích nhịn thêm một ngày trước và một ngày sau ngày A’shura để khẳng định sự khác biệt hoàn toàn với nhịn chay A’shura của người Do Thái, bởi chúng ta Muslim xứng đáng nhịn chay A’shura để tạ ơn Allah đã cứu Nabi Musa u thoát khỏi tay bạo chúa Fir-a’wn. Với sự khác biệt mọi mặt đó làm cho người Do Thái cảm thấy rất khó chịu phải thốt lên: “Chẳng lẽ, Nabi của các ngươi bất cứ chuyện gì cũng cố tình làm khác với chúng tôi sao ?

Trong những việc nguy hiểm mà Islam ra lệnh tín đồ Muslim phải làm khác biệt người ngoại đạo đó là các ngày lễ tết, bởi đây là những ngày được lặp lại hàng năm, hàng tháng hoặc hàng tuần hoặc nhiều hơn thế nữa. Riêng Islam thì chỉ có mỗi ba lễ tết, hai lần tết lặp lại mỗi năm một lần là E’id Fit-r và E’id Adhha và tết mỗi tuần một lần là thứ sáu. Ngoài ba lễ tết này trong Islam không còn bất cứ lễ tết nào khác.

Một điểm khác thường của các ngày lễ tết là nó luôn đi liền với tín ngưỡng chứ không đơn thuần để vui chơi và phong tục truyền thống, còn những ai nghỉ rằng lễ tết chỉ mang ý nghĩa phong tục truyền thống tức là y đã không được Allah phú cho tí kiến thức nào về tôn giáo.

Đúng vậy, các dịp lễ tết luôn đi kèm với việc thờ phượng dù ở tôn giáo nào, điển hình như tôn giáo Islam chúng ta E’id Fit-r được diễn ra ngay sau khi tháng nhịn Ramadan kết thúc, trong nó có Zakat Fit-r và việc hành lễ Salah E’id một biểu hiệu vĩ đại nhất của ngày hôm đó. Còn trong E’id Adhha ngoài hành lễ Salah còn kèm theo việc giết tế súc vật hiến dâng Allah. Ngày E’id Adhha này và ba ngày Tashreeq sau đó là những vĩ đại đối với Allah, trong các ngày này tín đồ Muslim thỏa chí ăn uống và vui chơi nhưng phải kèm theo việc tụng niệm tán dương Allah. Đó là hai ngày vĩ đại để tín đồ Muslim thể hiện niềm vui trong năm nhưng không quên nhiệm vụ thờ phượng Allah. Đối với người ngoại đạo cũng không ngoại lệ, các ngày lễ tết của họ luôn đi cùng với tín ngưỡng, niềm tin riêng biệt của mỗi tôn giáo chứ không đơn thuần là phong tục truyền thống.

Dưới đây xin dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah về việc tín đồ Muslim phải thể hiện sự khác biệt với người ngoại đạo trong các ngày lễ tết của họ:

- Tuyệt đối không tham gia các ngày lễ tết với người ngoại đạo dù bằng hình thức nào, bởi Allah phán:

{Và những người không tham gia làm nhân chứng giả dối, nên khi họ đi ngang qua những chuyện vô bổ tầm phào thì họ bỏ ngoài tai tất cả và bước đi qua một cách lịch sự.}

Al-Furqaan: 72 (chương 25)

câu Kinh miêu tả về đức tín cao thượng của người Mumin (có niềm tin thật vào Allah).

Ông Muhammad bin Sireen r nói: “Từ {giả dối} trong câu Kinh là nói về ngày mừng Giáng sinh của người Thiên chúa thường được tổ chức long trọng, trong buổi tiệc họ cầm trên tay một nhánh cây cọ với ý nghĩa ôn lại ngày họ đã bước vào Masjid Aqsa (ở Palestine). Thấy đó ngày lễ tết luôn được gắn liền với niềm tin tôn giáo chứ không chỉ đơn thuần là phong tục truyền thống.

Ông Mujaahid r, ông Al-Rabe’ bin Anas r  và ông Al-Dhihaak r nói: “Từ {giả dối} trong câu Kinh là nói các ngày lễ tết của người Đa Thần.

Ông E’kramah r nói: “Đó là ngày mà người thời tiền Islam đã tổ chức để vui chơi hàng năm.

Một số khác thì nói: “Câu {không tham gia làm nhân chứng giả dối} nghĩa là không tham gia, không lẫn lộn với người Đa Thần nhân dịp các lễ hội của họ.

Tóm lại, câu Kinh {Và những người không tham gia làm nhân chứng giả dối} là lệnh cấm rõ ràng người Muslim không được phép tham gia tất cả lễ hội hoặc ngày tết của người ngoại đạo, bởi Allah đã phán: {Và những người không tham gia} tức việc có mặt cũng không được phép, thì tất nhiên tiệc tiếp tay, việc ủng hộ bằng tiền, bằng sức hoặc bằng tinh thần là càng không được. Thấy rằng Allah đã khẳng định đó là hành động giả dối sai lầm.

Được ghi chép trong Sunan Abu Dawood, ông Anas t kể: Khi Rasul e đến Madinah thì thấy thị dân sở tại vui chơi trong hai ngày, Rasul e hỏi: Đây là hai ngày gì vậy ?” Mọi người đáp: Đó là hai ngày mà trước khi vào Islam chúng tôi thường vui chơi. Rasul e tiếp:

Quả thật, Allah đã thay thế cho các ngươi hai ngày khác tốt đẹp hơn đó là E’id Al-Adhha và E’id Al-Fit-r.([3]) Từ thay thế có nghĩa là tất cả lễ tết trước Islam đều bị vô hiệu khi đã vào Islam cần phải bỏ mà chấp nhận hai ngày tết mới E’id Al-Adhha và E’id Al-Fit-r theo tôn giáo Islam.

Ông Thaabit bin Al-Dhihaak t kể: Trong thời Nabi e có một người đàn ông đã nguyện giết một con lạc đà tại Bawwaanah – một địa danh gần Makkah – thì Rasul e hỏi: Tại đó có bụt tường nào mà thời tiền Islam đã từng tôn thờ không ?” Mọi người đáp: Không. Rasul e hỏi tiếp:

Tại đó có từng tổ chức lễ hội hoặc tết gì không ?” Mọi người đáp: Không. Rasul e bảo: Vậy anh hãy thực hiện lời nguyện của anh đi.([4]) Thấy rằng Rasul e chỉ cho phép sau khi đã xác định đó không phải là nơi mà người ngoại đạo từng tổ chức lễ hội hay là ngày tết gì cả.

Hỏi: Tại sao Rasul e lại cấm giết súc vật tại một nơi được tổ chức lễ hội dù không ngay ngày lễ hội đó ?

Đáp: Bởi chỉ cần giết súc vật tại nơi mà người ngoại đạo từng tổ chức lễ hội sẽ làm sống lại lễ hội đó, bởi dù gì thì họ cũng sẽ tổ chức lễ hội lại tại đó, cho nên sẽ ra sao đối với người cố tình thực hiện nguyện vọng nhằm ngay ngày lễ hội đó hoặc trực tiếp tham gia các lễ hội đó!!! Qua Hadith chứng minh rằng Rasul e đã rất cố gắng bảo vệ tín đồ Muslim không cho họ bắt chước theo bất cứ hành động nào của người ngoại đạo.

Thân hữu Muslim, lễ tết của chúng ta hay là của người ngoại đạo đều được kèm theo tín ngưỡng như cúng bái, tụng niệm hoặc nghi thức nào đó, cộng thêm việc phát thức ăn, quần áo, đồ chơi... lại càng khẳng định rằng các dịp lễ tết không chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí dù là ở tôn giáo nào hay dân tộc nào.

Trong những bằng chứng khác: Vào ngày tết E’id ông Abu Bakr t vào nhà Rasul e thì thấy hai bé gái đang ca hát ngay trong nhà thì ông liền cấm. Rasul e bảo:


Này  Abu Bakr, bỏ mặc hai chúng, bởi mỗi dân tộc có một ngày tết và ngày hôm nay chính là ngày tết của chúng ta.([5]) Đúng vậy, mỗi tôn giáo và mỗi dân tộc đều có ngày lễ tết riêng biệt và tôn giáo Islam không ngoại lệ, cho nên Hadith là bằng chứng cấm người Muslim tham gia các ngày lễ tết của người ngoại đạo.

Dựa vào Hadith này có một số người bảo rằng được phép sử dụng âm nhạc, nhạc cụ hiện đại bởi hai bé gái đã ca hát ngay trong nhà của Rasul e.

Câu trả lời: Xin hỏi trong Hadith có kể là hai bé gái đó cầm nhạc cụ để ca hát không? Tất nhiên là không, mà hai bé gái chỉ hát miệng không, cộng thêm là hai bé gái còn nhỏ hát lời lẽ thiếu nhi nên Rasul e mới im lặng cho chúng tự do còn bằng không chúng đã bị cấm trước khi Abu Bakr đến nữa là khác. Chẳng lẽ như thế mà lại có người cho rằng được phép sử dụng nhạc cụ thời nay hay sao? Cầu xin Allah đừng bắt tội bầy tôi bởi những người thiếu kiến thức trong hàng ngũ bầy tôi đã làm.

Nabi e còn nói:

Allah không dùng ngày thứ sáu ban chỉ đạo cho các cộng động trước chúng ta, đối với người Do Thái là thứ bảy, với người Thiên Chúa là chủ nhật, còn chúng ta được Allah đặc ân vào ngày thứ sáu.([6]) Tức đó là những ngày để thể hiện biểu hiệu tôn giáo. Vì lẽ đó mà Rasul e đã cấm chỉ nhịn chay vào ngày thứ sáu bởi thứ sáu mang ý nghĩa là ngày tết.

Các lễ hội và ngày tết là biểu hiệu quan trọng nhất để phân biệt tôn giáo này, dân tộc này với tôn giáo khác, dân tộc khác, vả lại, lễ hội của người ngoại đạo chỉ xoay quanh việc phủ nhận Allah và hành động Shirk, như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah r ghi trong sách Iqtidha Al-Siraat Al-Mustaqeem rằng Sheikh đã than phiền về tình hình hiện tại của cộng đồng Muslim đã thay đổi dần theo phong cách người ngoại đạo giống như những người đang sinh sống trên quê hương người ngoại đạo ở vùng trung tâm của bán đảo Ả Rập, ở Al-Andalus (Tây Ban Nha & Bồ Đào Nha) và những vùng khác, Sheikh nói: “Hoàn cảnh của người Muslim thay đổi thật lạ lùng” ý nghĩa của câu nói này là: “Những người Muslim ít kiến thức tôn giáo, yếu niềm tin vào Allah đã trở thành tín đồ ủng hộ người ngoại đạo trong các lễ tết của họ, đến nổi trong các ngày lễ đó người Muslim tân trang cho gia đình, cho bản thân, cho con cái, họ phấn khởi vui vẻ đến kinh ngạc, họ sẵn sàn chi tiền mạnh tay trong khi các ngày tết của Islam thì họ lại lạnh lùng đến khó tưởng.

Thân hữu Muslim, nếu chúng ta nghiên cứu kỹ về các điều khoản mà Thủ Lĩnh U’mar bin Al-Khattaab đã yêu cầu thị dân thuộc địa Islam ắt thấy rằng ông rất tôn vinh tôn giáo vĩ đại này, rằng Thủ Lĩnh t đã yêu cầu toàn thị dân thuộc địa phải tôn trọng toàn thể người Muslim; phải đứng dậy nhường chổ cho người Muslim nếu người Muslim muốn ngồi chổ của họ; cấm bắt chước theo người Muslim về ăn mặc, về việc chải tóc hai mái bởi đó là Sunnah của Nabi e còn thả tóc xuông là phong cách của Do Thái và Thiên Chúa; cấm đặt tên theo người Muslim; cấm sử dụng vủ khí như kiếm, giáo giống như người Muslim; cấm đeo nhẫn Ả Rập giống người Muslim; cấm đeo dây nịt lưng để phân biệt với người Muslim; cấm đặt thánh giá và sách thánh trên nóc các nhà thờ; cấm xây nhà thờ mới nhưng được tự do hành đạo trong các nhà thờ đã được xây trước khi là thuộc địa của Islam; chỉ được phép đánh chuông nhẹ không làm âm thanh vang xa khỏi nhà thờ; cấm lớn tiếng trong hành lễ; cấm bán rượu; cấm nuôi heo bên cạnh nhà Muslim và cấm tổ chức lễ hội tôn giáo.

Với các điều kiện của Thủ Lĩnh U’mar t đã tạo niềm kiêu hãnh cho tín đồ Muslim trước bao tôn giáo khác, cho nên là tín đồ Muslim không được bắt chước theo bất cứ tôn giáo nào khác mà hãy thể hiện là người Muslim kiêu hãnh giống như đường lối của U’mar t.

Cầu xin Allah Đấng Hiểu Vinh & Tối Cao biến chúng ta thành những người hãnh diện với phong cách Islam và luôn duy trì phong cách đó.

Cầu xin bình an cho Nabi Muhammad, tôi nói ra những lời này cầu xin Allah tha thứ tội lội cho tôi và tất cả mọi người.

 

references

([1]) Hadith do Al-Tirmizhi ghi số (4031).

([2]) Hadith do Al-Bukhari ghi số (5892) và Muslim ghi số (259).

([3]) Hadith do Abu Dawood ghi số (1134) bằng đường truyền Soheeh theo điều kiện của Muslim.

([4]) Hadith do Abu Dawood ghi số (3313) bằng đường truyền Soheeh đúng theo điều kiện của Al-Bukhari và Muslim, Hadith có nguồn từ hai bộ Hadith lớn này.

([5]) Hadith do Al-Bukhari ghi số (3931) lời Hadith của ông, và Muslim ghi số (892).

([6]) Hadith do Muslim ghi số (856).

Choose Your Language