Islam Sẽ Được Vinh Quang

Alhamdulillah, mọi tạ ơn đều kính dâng Allah Đấng đã cử phái vị Rasul của Ngài mang đến chỉ đạo và tôn giáo chân chính để thể hiện vinh quanh trước tất cả tôn giáo khác cho dù thiên hạ có ghét bỏ. Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho vị Nabi Muhammad đã nhiệt quyết thánh chiến vì Allah, cùng với gia quyến của Người, cho tất cả bằng hữu của Người đã hi sinh xương máu, tài sản vì chính nghĩa của Allah và cho những ai đã tương trợ và giúp đỡ, Wa Ba’d:

Kể từ khi sứ mạng của Nabi Muhammad e được chính thức cũng là lúc Người gặp phải phe đối lập từ thị dân Kinh Sách (Do Thái và Thiên Chúa), phe Đa Thần giáo, những người có con tim bệnh hoạn và những kẻ đạo đức giả (Munaafiq) đã hết lần này đến lần khác âm mưu và toan tín tiêu diệt tôn giáo Islam mà Người mang đến,

{Họ muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của họ nhưng Allah không chấp thuận, ngược lại Ngài muốn hoàn chỉnh Ánh sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin luôn căm ghét điều đó.}

Al-Tawbah – 32 (chương 9),

từ đó họ không ngừng phá quấy Islam như kích động, chia rẽ,

{Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Các ngươi chớ nghe Qur’an này và gây náo động ồn ào (khi Nó được xướng lên) để may ra các ngươi nắm ưu thế”.}

Fussilat: 26 (chương 41),

nhưng họ nào đạt được mục đích.

Rồi họ dùng đến chiến tranh nhưng cũng thất bại; rồi họ dùng kế sách ngụy Islam tức thể hiện bên ngoài là một người tin tưởng nhưng bên trong tìm cách phá rối để lẫn lộn vào hàng ngủ Islam,

{Và khi bọn chúng (những kẻ Munaafiq) đối diện với nhóm người có đức tin thì xưng rằng: “Chúng tôi cũng tin tưởng như các bạn vậy”. Nhưng khi bọn chúng quay về với đồng bọn mình thì bảo: “Chúng ta mới thật sự là cùng một phe còn những lời nói khi nảy chẳng qua để châm biếm, mỉa mai bọn chúng mà thôi”.}

Albaqarah: 14 (Chương 2)

nhưng rồi Allah cũng đã phơi bày tấm lòng thối tha của bọn chúng ra để bàn dân thiên hạ tận tường

Rồi họ dùng kế sách giả vờ gia nhập Islam rồi sau đó bỏ đạo để tác động tín đố Muslim bỏ đạo theo y,

{Và một nhóm người của thị dân Kinh Sách (Do Thái & Thiên Chúa) đã bảo: “Mọi người hãy giả vờ tin tưởng vào những gì đã được thiên khải cho nhóm người tin tưởng kia vào ban buổi sáng rồi đến chiều các người phủ nhận niềm tin đó, hi vọng họ (nhóm người Muslim) sẽ phủ nhận đức tin theo các ngươi”.}

Ali I’mraan: 72 (chương 3),

tiếc thay, kế hoạch đó của chúng không hề lung lây được niềm tin mãnh liệt của giới Sahabah, ngược lại họ còn kiên định hơn, bám chặt lấy Islam vững chắc hơn.

Rồi họ lại tiếp tục kế hoạch tiêu diệt Islam bằng cách sát hại Nabi e cùng tất cả những ai tin tưởng Islam trước khi rời khỏi Makkah, chúng tin rằng đây là thời cơ tốt nhất để xóa sạch tôn giáo mới vừa bắt đầu, nào ngờ Allah đã không muốn như thế,

{Và khi những kẻ không có đức tin âm mưu định chống lại Ngươi nhằm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc trục xuất Ngươi đi nơi khác. Chúng âm mưu xếp đặt kế hoạch và Allah cũng sắp xếp kế hoạch, nhưng rằng Allah là Đấng giỏi nhất trong việc lặp mọi hoạch định.}

Al-Anfaal: 30 (chương 8). 

Kế hoạch của bọn chúng thất bại hoàn toàn, khi chúng âm mưu bao vây nhà Nabi e để sát hại Người nhưng Nabi e lại ra đi ngay trước mặt chúng mà không ai trong chúng lại nhìn thấy. Sau một thời gian ngắn ngủi Rasul e đã trở lại Makkah với đoàn quân hùng hồn tràn đầy niềm tin nơi Allah, có nhiệt quyết bảo vệ Islam và được Allah phù hộ họ đã chiếm lĩnh và thống nhất Makkah dưới ngọn cờ Islam, tất cả bụt tượng và sự thờ phượng Đa Thần hoàn toàn bị tiêu diệt và cũng từ đó thiên hạ gia nhập vào Islam từng đoàn từng đoàn một, tín đồ Islam được cơ hội ngẩn cao đầu trước kẻ thù, lời Azaan được cất vang trong thánh địa Masjid Al-Haraam. Lúc đó, tất cả kẻ thù từng hãm hại Nabi e và Islam đang từng phút thấp thỏm lo sợ cho sinh mạng của mình khi bị mang ra đứng trước Người mà bọn chúng bao lần hảm hại, mắng chửi, giờ đây sinh mạng bọn chúng nằm trong tay của Nabi e muốn xử sao tùy thích, Nabi e nói:

“Mọi người hãy đi đi, tất cả được tự do.”

>span >e và tín đồ Muslim đến gần Masjid Al-Haraam thì sau khi Makkah được thống lĩnh thì Nabi e đã cùng khoảng một trăm ngàn tín đồ Muslim đi hành hương Hajj tại thánh địa Makkah và tại vùng đất A’rafah Allah hoàn thiện tôn giáo Islam, Ngài ban đầy đủ ân huệ cho tín đồ Muslim và Ngài chỉ chấp nhận duy nhất Islam làm tôn giáo trên cỏi đời này kể từ đó. 

Là con người ắt phải chết và cả Nabi e cũng không ngoại lệ, thấy rằng sau khi hoàn thành xong sứ mạng truyền đạt Islam cũng là lúc Nabi e phải quay trở về với Đấng Tạo Hóa, âu đó cũng là quy luật tự nhiên mà Allah đã ấn định cho tất cả vạn vật ở trên cỏi đời, 

{Quả thật, Ngươi (Muhammad) sẽ chết và họ cũng sẽ chết.}

Al-Zumar: 30 (chương 42),

và Allah phán:

{Và TA (Allah) đã không ban cho một người phàm nào trước ngươi sống bất tử cả.}

Al-Ambiya: 34 (chương 21).

Sau khi Nabi e qua đời các thủ lĩnh Khulafa cương trực của Người đã lần lượt kế nhiệm mà quán xuyến Islam. Lúc này thêm lần nữa kẻ thù bày mưu phản động muốn lật đổ Islam điển hình như có một nhóm lớn Ả Rập đã phản đạo thì vị thủ lĩnh đầu tiên ông Abu Bakr t đã thống lãnh tập thể Sahabah và được Allah phù hộ nên đập tan thủ đoạn bạo động của chúng như Allah phán:

{Này hỡi những người có đức tin, ai trong các người dám phản đạo thì Allah sẽ thay thế các người bởi một đám người khác, Ngài sẽ yêu thương họ và họ cũng yêu thương Ngài; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin khác nhưng lại rất khắc khe với đám người bất tin. Họ hiên ngang chiến đấu vì chính nghĩa của Allah, họ chẳng sợ hãi bất cứ lời nói nào (hay thế lực nào). Đấy chính là ân phúc của Allah muốn ban cho ai tùy ý, Allah là Đấng Quảng Đại Thấu Đáo.}

Al-Maa-idah: 54 (Chương 5)

Vào thời đại thủ lĩnh thứ ba U’thmaan bin A’ffaan t đã có một người Do Thái mang tên Abdullah bin Saba, giả dối gia nhập vào Islam, chính y đã kích động mọi người chống đối lại thủ lĩnh, muốn thủ tiêu Islam bằng việc ám sát thủ lĩnh U’thmaan t, cho dù chúng đã ám sát thành công thủ lĩnh thì Islam vẫn không hề bị ảnh hưởng gì bởi Allah đã tăng cường một thủ lĩnh cương trực khác kế nhiệm đó là Aly bin Abi Taalib t. Lại một lần nữa kẻ thù Islam kích động một nhóm trong cộng đồng tách li khỏi thủ lĩnh Aly chính là nhóm Al-Khawaarij, nhóm này đã tạo nên một cuộc nội chiến gây nên cảnh máu chảy, đầu rơi ở tại Al-Nahrawaan, cuối cùng bọn chúng cũng đã sát hại được thủ lĩnh Aly và bọn chúng mừng là Islam sẽ bị tàn lụi tại từ đây. Nhưng không ngọn cờ Islam vẫn luôn bay cao ngất và ngày càng hùng mạnh hơn, thịnh vượng hơn được lan rộng khắp chân trời đông và tây dưới thống trị của triều đại Mu-a’wiyah, như Allah đã phán:

{Để làm cho Nó (Islam) thắng mọi tôn giáo khác mặc dầu những người thờ đa thần không thích.}

Al-Tawbah – 32 (chương 9). 

Khi triều đại Mu-a’wiyah suy tàn thì đến triều đại Al-Umawiyah, rồi đến triều đại Al-A’bbaasiyah, Islam không ngừng phát triển qua các triều đại này, tín đồ Muslim đã chiến thắng hết mọi âm mưu hiểm độc của kẻ thù bên trong lẫn bên ngoài. Đến cuối thời đại Al-A’bbaasiyah thì bị cánh quân từ phía đông tấn công và giết chết thủ lĩnh làm cho cộng đồng Muslim trở nên lộn xộn, họ phải đối diện với bao khó khăn, với bao thử thách, tuy nhiên họ vẫn kiên trì mà anh dũng chiến đấu và cuối cùng họ được Allah phù hộ chiến thắng được cánh quân phía đông đó và bảo tồn được Islam trên hiện trạng nguyên thủy như được thiên khải, bởi Allah đã hứa:

{Quả thật, chính TA (Allah) đã ban Nó (>span >’an) xuống và cũng chính TA sẽ bảo quản Nó (khỏi mọi hành vi sửa đổi).}

Al-Hijr: 9 (chương 15).

Sau đó, Islam lại lần nữa bị tấn công bởi đạo quân Thiên Chúa giáo, họ nung nấu lòng thù hằn, ganh ghét muốn tiêu diệt Islam bấy lâu, họ đã chiếm được Masjid Al-A’qsa (tức ở Palestine), họ đã thống trị vùng đất này rất lâu. Nhưng cuối cùng Allah đã cho thủ lĩnh Salahud Din Al-Ayyoobi đã trục xuất đám bạo quân ra khỏi vùng đất linh thiêng này, từ đó cộng đồng Muslim lại trở nên hưng thịnh. Ở thời đại chúng ta ngày nay bọn Do Thái giáo đứng đầu là Mỹ cùng với đồng minh của chúng đã chiếm đoạt lại đất nước Palestine thống trị Masjid Al-A’qsa, nhưng rồi Islam sẽ thêm một lần nữa rửa sạch Masjid Al-A’qsa này khi tín đồ Muslim cùng thống nhất chí hướng muốn nêu lời phán “La i la ha il lol loh” và thánh chiến đúng với cái nghĩa thực của nó thì lúc đó Islam sẽ chiến thắng mọi kẻ thù giống như Nabi e đã từng báo trước. 

Và để gieo tiếng xấu và thanh trừ Islam, Mỹ và đồng minh đã lập kế hoạch nhắm vào toàn các lãnh thổ Islam, chúng dựng chuyện khủng bố, Hồi giáo cực đoan và kích động những thành phần xấu của tôn giáo rồi đổ thừa đó là hình ảnh của Islam nhưng nó nào phải là hành động Islam, bởi chủ định của bọn chúng là muốn tín đồ Muslim xa rời với bộ giáo lý và niềm tin Islam để thay thế bằng luật dân chủ do bọn chúng đạt ra. Chúng đã ngụy trang mà tuyên bố kéo mọi người rời khỏi bất công của dân tộc, giải phóng dân tộc để sa vào sự bất công tồi tệ hơn do bọn chúng bày sẵn với vô số thể loại bất công với tuyên ngôn: “Ai không liên minh với chúng tôi thì là kẻ thù với chúng tôi.” Với mục tiêu này làm cho những kẻ Munaafiq (ngụy Islam) và những kẻ có con tim bệnh hoạn lợi dụng mà làm bậy rồi đổ thừa cho tôn giáo Islam, nào là khủng bố, nào là chủ nghĩa cực đoan, nào là Hồi giáo cực đoan, rồi nhục mạ Qur’an, nhục mạ U’lama (học giả) Islam, giải phóng phụ nữ khỏi khăn đội vốn bảo vệ tiết hạnh họ, muốn thúc đẩy cao trào nam nữ bình quyền, muốn phụ nữ nắm quyền nam giới, muốn xóa bỏ sự khác biệt giữa Muslim và Kaafir (người ngoại đạo) bằng danh từ tự do suy nghĩa, tự do tôn giáo, muốn tín đồ Muslim cùng họ chung vui các dịp lễ tết của họ, muốn xóa bỏ Al-Wala (thương yêu người Muslim) và Al-Bara (giữa khoảng cách với người ngoại đạo) một bản tính vốn có trong mỗi tín đồ Muslim, muốn tín đồ Muslim không xem người khác là Kaafir (ngoại đạo) cho dù có phủ nhận Allah, phủ nhận Rasul hoặc có vi phạm mười điều xóa bỏ Islam mà cho đó là tự do suy nghĩa, tự do ngôn luận và chấp nhận suy nghĩ người khác.

Với các mục tiêu xấu xa, thối tha mà bọn chúng đã vạch thì tất cả tín đồ Muslim nào ngoan đạo, luôn bám lấy bộ giáo lý Islam thì bị bọn chúng vu khống là Hồi giáo cực đoan, là Wahhaabi giống như Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah r và Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhaab r đã bị bọn chúng vu khống như thế, thậm chí chúng đã tìm mọi cách trừ khử tất cả sách vở do hai Sheikh ghi chép về niềm tin đúng thực về Islam. Một lời muốn gởi đến những kẻ này và những ai tương tự như chúng, đồng tình với chúng đó là câu Kinh:

{“Các người hãy ôm lấy lòng căm tức đó mà chết đi.” Quả thật, Allah luôn biết rõ mọi điều bị giấu kín trong lòng}.

A’li Imraan: 119 (Chương 3)

và rồi Islam sẽ trường tồn vững trải theo thời gian và mọi âm mưu quấy rối, chia rẻ Islam sẽ bị đập tan tành, 

{(Đó là) phương châm mà Allah đã ấn định cho những kẻ đã bị tiêu diệt trước kia và chắc chắn Ngươi (Muhammad) sẽ không hề thấy phương châm đó của Allah bị thay đổi tí nào (dành để trừ trị nhóm quấy rối).}

Al-Ahzaab: 62 (chương 33).

Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho gia quyến của Người cùng tất cả bằng hữu của Người.

Choose Your Language