Tại sao tôi thần phục Allah?

Hãy cho tôi một điểm tựa, và tôi sẽ phát minh cho bạn một đòn bẩy nâng hành tinh trái đất lên.

Đây là lời của Einstein, điều này chỉ áp dụng cho vật lý hay nó cũng áp dụng cho ý tưởng, đạo đức và khái niệm?
Tâm trí có cần một trung tâm và một điểm tựa để từ đó nó có thể di chuyển sang trái .. hoặc sang phải ... đúng hướng hay sai hướng .. hoặc để mọi thứ chỉ là tương đối và tùy thời, tùy nơi?

Choose Your Language