Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 12

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 12.

afaan kee filadhu