Qabiyyee

Tarreevideos

Videos

DUAAYII JANAAZAA

DUAAYII JANAAZAA

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du'aa'iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara'amtutu ibsamee jira.

DUAAYII YEROO SALAATAF BAHANII

DUAAYII YEROO SALAATAF BAHANII

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du'aa'iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara'amtutu ibsamee jira.

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 12

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 12

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 12.

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 11

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 11

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 11

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 10

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 10

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 10

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 9

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 9

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 9

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 8

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 8

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 8

duaaii wuduua booda godhachuu

duaaii wuduua booda godhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

Baatii zulhijjaa kurnan duraa soomanuu

Baatii zulhijjaa kurnan duraa soomanuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

badirraa qaanfachuun iimaanarraayi

badirraa qaanfachuun iimaanarraayi

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.

duaaii wuduua booda godhachuu

duaaii wuduua booda godhachuu

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.