Nilalaman

Listahan ngvideos

Videos

Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah

Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah

 Ang panganib sa pag iwan ng Salah o pagpapawalang bahala sa Salah.

Mabuting pakikitungo sa mga magulang

Mabuting pakikitungo sa mga magulang

Mabuting pakikitungo sa mga magulang.

Katotohanan, Siya si Allah

Katotohanan, Siya si Allah

Katotohanan, Siya si Allah.

Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah

Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah

Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah.

Anong dahilan kayo'y nabulid sa impeyerno?

Anong dahilan kayo'y nabulid sa impeyerno?

Anong dahilan kayo'y nabulid sa impeyerno?

ANG KAHALAGAHAN NG SALAH SA BUHAY NG ISANG

ANG KAHALAGAHAN NG SALAH SA BUHAY NG ISANG

ANG KAHALAGAHAN NG SALAH SA BUHAY NG ISANG.

Ang panunuhol at ang hatol nito

Ang panunuhol at ang hatol nito

Ang panunuhol at ang hatol nito.

Ang di-makatotohanang panunumpa

Ang di-makatotohanang panunumpa

Ang di-makatotohanang panunumpa.

Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili

Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili

Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili.

Pag-iwan sa Qur'an

Pag-iwan sa Qur'an

Pag-iwan sa Qur'an.

Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Sino ang karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba?

Mga haligi ng pananampalataya

Mga haligi ng pananampalataya

Mga haligi ng pananampalataya | Bro Omar Ignaci.