Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 2 ng 2): Ang Pagsilang ni Hesus

articles

Inilalarawan sa artikulong ito ang nangyari kay Maria nang siya ay mapasailalim sa pangangalaga ng propetang si Zachariah. Nakasaad dito kung paano inihayag ng anghel na si Gabriel ang pagsilang ng isang espesyal na sanggol, kung paano siya nagdalangtao sa sanggol, at ikinuwento ang ilan sa mga himalang naganap sa panahong isinilang si Jesus.

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 1 ng 2): Sino si Maria?

Si Maria, ang Ina ni Hesus (bahagi 1 ng 2): Sino si Maria?

articles

Kilala siya ng mga Kristiyano bilang si Maria, ang ina ni Hesus. Tinutukoy din siya ng mga Muslim bilang ina ni Hesus, o sa Arabe, Umm Eisa. Sa Islam si Maria ay madalas na tinatawag na Maryam bint Imran; Si Maria, ang anak na babae ni Imran. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng ilang kaalaman tungkol sa pag-ampon ni Zacarias sa kanya upang makapaglingkod siya sa templo.