Bakit ako Muslim at Ikaw ay Kristyano

Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan
Piliin ang iyong Lenguahe