Naipako ba sa Krus si Hesus

Si Hesus ay hindi namatay at hindi naipako sa Krus
Piliin ang iyong Lenguahe