Nasa Sa Iyo Ang Pasya 04

Isang paanyaya tungko sa katotohanan at kaligtasan, nasa sa iyo ang pasya.

Piliin ang iyong Lenguahe