Pangangailangan ng tao sa Islam

Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.
Piliin ang iyong Lenguahe