Nilalaman

content

list of authors

About Author

Khalid Evaristo

Khalid Evaristo

Khalid Evaristo

Tungo sa Pang-unawa sa Islam at Muslim

Tungo sa Pang-unawa sa Islam at Muslim

Aklat

Isang pagpapaliwanag tungkol sa pananampalatayang Islam, ang tungkol sa Allah, kung ano ang kahulugan ng Islam, at sino ang Muslim, at sino si Mohammad at iba pang may kaugnayan sa pananampalatayang Islam.

Panayam sa mga bagong muslim

Panayam sa mga bagong muslim

Audio

Isang panayam sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam,tungkol sa dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. ito’y isinagawa ni Bro. Khalid Evaristo. Ipinaliwanag di niya ang kahulugan ng Islam sa wikang tagalong