Nilalaman

content

list of authors

About Author

Muhammad Mendoza

Muhammad Mendoza

Muhammad Mendoza

Mga Biyaya ng Pag-aayuno

Mga Biyaya ng Pag-aayuno

Artikulo

Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa matapat na pagtupad nito .