Ano ang nagagawa ng Islam?

Ang isang Muslim ay ang sumusuko sa nag-iisang tunay na Panginoon, Ang tagapaglikha

Choose Your Language