Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ang Islam ay naghihikayat sa atin na magkaroon ng mabubuting intensyon, positibong kaugalian at mabubuting damdamin sa ibang tao

Choose Your Language