Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ang Islam ay naghihikayat sa atin na magkaroon ng mabubuting intensyon, positibong kaugalian at mabubuting damdamin sa ibang tao

Lenguahe