Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Ano ang naituturo sa atin ng Islam?

Subakang hanapin ang katotohanan patungkol sa Islam ng bukas-isip at taos-puso

Lenguahe