At ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi isang pansamantalang pag-aaliw ..

At ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi isang pansamantalang pag-aaliw ..

“At ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi isang pansamantalang pag-aaliw at laro  (lamang).  At  katotohanan,  ang Huling Tahanan (sa Kabilang buhay) ang siyang tunay na buhay, kung nalalaman lamang nila

[Qur’an-29:64]

Lenguahe