Mga Katuruan ng Islam

Mga Katuruan ng Islam

Hinihikayat tayo ng Islam na tumulong, pakainin at alalalayan ang mga mahihina, mahihirap, nangangailangan at may mga kapansanan

Lenguahe