Mga Katuruan ng Islam

Ang Islam ay naghihikayat sa atin na mag-isip, magnilay-nilay, mag-rason at ibatay ang ating paghusga sa may proweba.

Piliin ang iyong Lenguahe