Paano maniwala sa hindi natin nakikita

Lahat ng mga nilkha at bagay na ating nalalaman at hindi nalalaman ay mga halimbawa ng kadakilaan ng pagkalikha ng Diyos

Choose Your Language