Nilalaman

Nilalaman ng Antas

Ang Mga Magagandang Asal Sa Paglilingkod

Ang Mga Magagandang Asal Sa Paglilingkod

articles

Sa katunayan, sa Islam ang katulong na babae ay may mga karapatan, at may mga tungkulin na dapat niyang gampanan, at sa papel na ito tayo ay magbibigay diin ng pagpapaliwanag tungkol sa mga tungkulin na siyang dapat pangalagaan at gampanan ng katulong....