ANG KABUTIHAN NG UNANG SAMPONG ARAW NG DHUL HIJJAH AT NG MGA BATAS NG UDHIYA

ANG KABUTIHAN NG UNANG SAMPONG ARAW NG DHUL HIJJAH AT NG MGA BATAS NG UDHIYA

Lenguahe