ANG MGA BUNGA NG PANANAPALATAYA

 ANG MGA BUNGA NG PANANAPALATAYA.

Piliin ang iyong Lenguahe