Ang pagmamahal kay Hesus ang siyang nagtulak sa akin ng pagyakap ko sa Islam

Ang pagmamahal kay Hesus ang siyang nagtulak sa akin ng pagyakap ko sa Islam

Piliin ang iyong Lenguahe