Ang panunuhol at ang hatol nito

Ang panunuhol at ang hatol nito.

Piliin ang iyong Lenguahe