ANG TAWHEED

Tinalakay niya ang kahalagahan ng Tawheed at kahigtan nito sa Islam.


Piliin ang iyong Lenguahe