Nilalaman

content

content of video

Description

Tinalakay niya ang kahalagahan ng Tawheed at kahigtan nito sa Islam.Naka-tag sa: Oneness

Kumento